Румен Чорбаджийски

Румен Чорбаджийски

Повече от 20 години Румен Чорбаджийски изследва структурата на човешкото съзнание през призмата на ведическите и йога учения, психологията и различни духовни доктрини, като надгражда познанията си с лична опитност.

Стъпил на Пътя на осъзнатото, написва три книги-послания, обединени в трилогията Ти си Това, публикувани през 2014 г. от издателство Кибеа. Воден от веруюто си Няма учител, няма ученик – има само Разбиране, авторът предлага нов и обогатен поглед към Знанието.

Книги от Румен Чорбаджийски

Електронен бюлетин на издателството КИБЕА