Джей Кини

Джей Кини

Джей Кини е писател и редактор. Живее в Сан Франциско. Издател и главен редактор на списание „Гносис“ от създаването му през 1985 до 1999 година. Сред творбите му са „Духовният Запад: въведение в скритата мъдрост на Запада“ и „Масонската енигма“.

Повече информация можете да намерите на неговия уебсайт:

http://jaykinney.com/ и http://gnosismagazine.com/

 

Книги от Джей Кини

Електронен бюлетин на издателството КИБЕА