Милчо Лалков

Милчо Лалков

Проф. д-р Милчо Лалков (1944–2000) работи в областта на новата и най-новата история на Балканите, както и върху проблеми на българската история. 1977–1978 е заместник-директор на Българския изследователски институт във Виена. От 1981 г. е доцент, а от 1982 г. ръководи Катедрата по „История на Византия и балканските народи“ в Историческия факултет на Су „Св. Климент Охридски“. Специализирал е и е чел лекции в Австрия, Германия, Холандия, САЩ. Автор е на шест монографии, над осемдесет студии и статии и на стотици научнопопулярни и исторически публикации в печата. През 1995 г. му е присъдена престижната международна Хердерова награда. Преждевременната му смърт през 2000 г. прекъсна блестящата му кариера на преподавател и учен.

Книги от Милчо Лалков

Електронен бюлетин на издателството КИБЕА