Мишел Монто

Мишел Монто

Мишел Монто, зъболекар-хирург, живее в Ла Дром, Франция. На пръв поглед животът му е успешен и подреден – прекрасно семейство, две деца, голям кабинет, следователно и пари. Но защо не се чувства добре? Като бебе синът му Клод плаче непрекъснато, после плачът се превръща в ужасни кошмари всяка нощ. Безброй консултации с различни специалисти не дават резултат. Тъй като устата на Клод е с нарушен баланс, препоръката е да се извадят здрави зъби, за да има място за останалите. Бащата отхвърля диагнозата, но алтернатива няма. Точно тогава случайно научава, че в Париж ще се проведе конференция по темата и веднага заминава. Запознава се с проф. Безомб, съизобретател на един апарат от каучук, и още същата вечер поставя активатора в устата на сина си. Скоро кошмарите изчезват, както и другите неразположения.

За Мишел Монто това е началото на едно голямо приключение, което продължава и днес. Дентософията се характеризира с хуманистичен подход към стоматологията, като на преден план стои връзката между баланса в устната кухина, баланса в самия човек и по-общо – баланса в света. Мишел Монто е създател (съвместно с други колеги) на Школа по дентософия. Той съчетава науката и духовността, неуморно работи, за да пробужда хората за новото знание и да ги мотивира да черпят от своя потенциал за самоизцеление.

Сайт на автора: www.dentosophie.com

 

Книги от Мишел Монто

Електронен бюлетин на издателството КИБЕА