Елена Геракова

Елена Геракова

Родена е през 1951 в гр. Шумен.

Завършва Учителския институт в Плевен, а по-късно и философия в Софийския университет „Св. Кл. Охридски“.

Работи в системата на образованието.

Интересите й са в областта на философията, историята, психологията и логиката.

Книги от Елена Геракова

Електронен бюлетин на издателството КИБЕА