Мехди Аминразави

Мехди Аминразави

Мехди Аминразави е роден в Иран. Завършва университета „Мери Вашингтон“ през 1979 г., където получава и магистърска степен по философия (1981). Защитава докторска степен по философия на религията в Университета „Темпъл“ (1989). Преподава класическа философия и религия в университета „Мери Вашингтон“. Директор е на Центъра „Лайдескър“ за азиатски и близкоизточни изследвания. Член е на редколегията на „Списание за религиозни изследвания“ в Кеймбридж, Великобритания.

Експерт в изследванията на ислямската мисъл и средновековна философия, Мехди Аминразави е автор на статии и книги, сред които „Ислямската интелектуална традиция в Персия“ (1996), „Философията, религията и въпросът за нетолерантността“ (1997), „Сухраварди и неговата философия на озарението“ (1997), „Виното на мъдростта“ (2005), „Ислямска философия и теология“ (2010).

Съредактор е на петтомната „Антология на персийската философия“ (1999), която на 23-я Панаир на книгата в Техеран през 2010 г. е призната за една от най-приносните книги в областта на хуманитарните науки.

Член на Американската академия по религия, Американската асоциация по философия и Близкоизточното общество в Америка.

 

Книги от Мехди Аминразави

Електронен бюлетин на издателството КИБЕА