Добромир Друмев

Добромир Друмев

Добромир Петров Друмев завършва ВМЕИ София, специалност „Технология на металите и металообработващи машини“, като инженер, и НСА София, ЦСДК, като треньор по айкидо. Защитава дисертация в НСА на тема „Методика за психо-педагогически въздействия и взаимодействия в обучението по айкидо“ през 2001 г.

Същевременно работи в ЦИИТ (Централен институт по изчислителна техника и технологии) като научен сътрудник и аспирант, а по-късно e главен инструктор по бойно-приложни техники в Централна армейска спортна школа. От 1999 г. до днес преподава „Техники и тактики за защита“ в отдела „Професионална подготовка“ на НСО.

Започва да изучава бойни изкуства с джудо през 1975 г. и карате през 1978 г. в родния си град Сливен. Като студент през 1985 г. изучава и айкидо, две години по-късно защитава 1-ви дан и създава един от първите клубове по айкидо. Д. Друмев е носител на 5-ти дан „Айкикай“, преподава в клуб „Зендокан“ и е хоноруван преподавател в ЦСДК на НСА в курсовете за следдипломна квалификация. Провежда теоретичната, методическата и техническата подготовка на треньорите по айкидо в България. Успоредно с преподавателската си дейност изучава ияй-джуцу под ръководството на Сенсей Секигучи Комей (Sekiguchi Komei), 10-ти дан, Muso Jikiden Eishin Ryu Iai Jutsu, 21-st Generation Classical Japanese Swordsmanship, President of Komei Juku, Vice President of WoMAU.

Съавтор е заедно с проф. Д. Кайков и Е. Германов на първото издадено у нас методическо пособие по айкидо – „Специализираната психофизическа подготовка в бойното изкуство айкидо“, както и автор на многобройни научни публикации и статии в масовия печат по проблемите на айкидо.

Книги от Добромир Друмев

Видео от Добромир Друмев

Embedded thumbnail for Премиера на книгата „Бойни изкуства. Размисли на сенсей Стефан Хинков“, автор: Добромир Друмев

Премиера на книгата „Бойни изкуства. Размисли на сенсей Стефан Хинков“, автор:...

Премиера в две части: демонстрации от клубове по бойни изкуства в България и разказ за създаването и приноса на книгата.
С какво съхранените и документирани от д-р Д. Друмев размисли на Стефан Хинков допринасят за историята на бойните изкуства в...

Електронен бюлетин на издателството КИБЕА