Гунвор Срамек

Гунвор Срамек

Гунвор Срамек е родена през 1942 г. в Копенхаген, от 1959-а живее във Виена. Кариерата ѝ започва като социален работник за деца и възрастни с интелектуални затруднения. Допълнително се квалифицира като педагог-сексолог за хора със специални потребности. Получава магистърска степен и правоспособност да преподава метода на валидизацията по системата на Наоми Файл. От 1992 г. работи основно с възрастни хора с деменция. Работата ѝ е в широк диапазон: индивидуално и групово консултиране за близките на хора с деменция, съавторство на специализирана литература, семинари, консултиране за професионалисти от социални домове. От 2012 г. е член на Комитета за образование и обучение към Института по валидизация на САЩ и вицепрезидент на департамента за Европа. Председател на изпитната комисия за получаване на правоспособност да се практикува метода на валидизация.

Книги от Гунвор Срамек

Електронен бюлетин на издателството КИБЕА