Мария Волеманова

Мария Волеманова

Авторката, Маг. Мария Волеманова, първоначално е следвала физиотерапия, а след това специална педагогика в Педагогическия факултет на Карловия университет, където в момента продължава докторантурата си и изнася лекции. Тя е основател на Института по невроразвойна терапия. Организира редовни семинари по Невроразвойна терапия и курсове по Невроразвойна стимулация.

Книги от Мария Волеманова

Видео от Мария Волеманова

Електронен бюлетин на издателството КИБЕА