Айди Беру-Поае, Лора Белтран

Айди Беру-Поае, Лора Белтран

АЙДИ БЕРУ-ПОАЕ и ЛОРА БЕЛТРАН са клинични психолози и сексолози. Те отдавна работят в сътрудничество с други здравни специалисти в областта на женските сексуални болки, като обогатяват практиката си чрез мултидисциплинарен обмен.

Професионалната кариера на Айди Беру-Поае е свързана с нейните интереси към женските теми: домашно насилие, ХИВ инфекция, сексуална болка и ендометриоза.

Тя е частен консултант в Парижкия регион.

Лора Белтран е доктор по психология и частен консултант в Париж, с лекарска практика в акушеро-гинекологично болнично отделение. Преподавател е по сексология в Парижкия университет.

Авторките изпълват с топлина, съпричастност и положителна енергия страниците на тази книга.

Книги от Айди Беру-Поае, Лора Белтран

Електронен бюлетин на издателството КИБЕА