Джордж Витулкас

Джордж Витулкас

Джордж Витулкас е роден в Атина през 1932 г. Страстта му към класическата хомеопатия се заражда в младежките години, а първата книга, която изчита от край до край, е „Материя медика“ на Уилям Бьорике. Оттогава задълбочено изучава хомеопатия и неизменно е в челните редици на хората, които работят за нейното развитие и популяризиране. Първите си знания получава през 60-те години в Южна Африка, след което продължава обучението си в Индия, където е награден със златен медал „Хомеопат на хилядолетието“ от министъра на здравеопазването през 2002 г. През 1996 г. получава Награда за правилен начин на живот, позната като „алтернативна Нобелова награда“, с формулировката „заради забележителния си принос за възраждането на хомеопатичното знание и обучаването на хомеопати в съответствие с най-високите стандарти“.

Понастоящем преподава в основаната от него Международна академия за класическа хомеопатия в Алонисос, Гърция, и е почетен професор към осем медицински университета по света.

През последните пет десетилетия проф. Витулкас сътрудничи на Световната здравна организация, както и на Европейския парламент и Съвета на Европа с публикации и презентации в областта на науката хомеопатия. Считан за най-влиятелния глас на съвременната класическа хомеопатия, професор Витулкас е автор на 12 книги (включително „Науката хомеопатия“), повече от 30 статии в рецензирани списания, както и на 12 тома на неговата „Материя медика вива“. Книгите му са преведени на повече от 30 езика.

www.vithoulkas.com, www.vithoulkas.edu.gr

***

Обръщение на проф. Джордж Витулкас към студентите и завършилите обучението си в неговата Международна академия по класическа хомеопатия по време на семинара в Банско, България, 04.06.2022 г.:

Вие ме изпълвате със спокойствие и увереност!
Защото вие, българите, доказвате своята философска нагласа да търсите Истината в себе си, далеч от днешния повърхностен модел на живот на западните хора в САЩ и Европа.
И ми давате надежда! Защото сте заедно с мен в убедеността ми, че ако науката хомеопатия се популяризира и практикува творчески и отговорно навсякъде сега, когато ни залива разруха – омраза, разногласие, разделение и егоизъм, светът ще се превърне в по-мирно, светло и съзидателно място.

Книги от Джордж Витулкас

Електронен бюлетин на издателството КИБЕА