Мануел Вила

Мануел Вила

МАНУЕЛ ВИЛА е завършил бизнес администрация и е магистър по бизнес администрация от ESADE. Работил е повече от 20 години в сферата на комуникацията, специализирал в научноизследователската дейност и стратегическото планиране, достигайки позиции с висока отговорност в няколко мултинационални компании. Провежда беседи, курсове и обучение по дзен медитацията (традиция на Сото) в продължение на повече от 10 години и пръв въвежда принципите на практиката майндфулдзен и бизнес майндфулдзен в Испания, която установява стабилен мост между Изтока и Запада, между осъзнатостта и дзен. Преди всичко обаче трябва да се отбележи, че той е един щастлив човек.

Електронен бюлетин на издателството КИБЕА