Сейър Джи

Сейър Джи

Сейър Джи е основател на GreenMedInfo – най-голямата платформа за база данни в света за природно здраве с открит достъп. Той е и рецензент в International Journal of Human Nutrition and Functional Medicine, както и съосновател и главен изпълнителен директор на Systome Biomed, член на борда на Националната здравна федерация и член на управителния комитет на Глобалната фондация за не-ГМО продукти.

Повече информация на адрес: www.greenmedinfo.com. За по-нататъшно проучване на практическото приложение на информацията посетете онлайн курса: http://www.regeneratemasterclass.com.

Книги от Сейър Джи

Електронен бюлетин на издателството КИБЕА