Д-р Карол Дуек

Д-р Карол Дуек

Д-р Карол Дуек е американски психолог, университетски преподавател и учен в областта на социалната психология и психологията на развитието. Член на Националната академия на науките на САЩ, професор в Станфордския университет. Завършва колежа „Барнард“ към Колумбийския университет, получава докторска степен по философия от Йейл. През дългогодишната си плодотворна кариера преподава в няколко университета от Бръшляновата лига: Колумбийския, Харвард, Станфорд.

Д-р Дуек е сред водещите експерти в областта на мотивацията. Ключовият ѝ принос е свързан с формулирането, обосноваването и доказаната приложимост на два вида нагласа на ума: фиксирана и за растеж. В книгата „Майндсет: Нагласата на ума и новата психология на успеха при възрастни и деца“ д-р Дуек излага вижданията си за ролята на средата и на другите основни фактори, допринасящи за формирането на двете нагласи: семейството и родителите; училището и учителите; бизнесът и лидерите; спортът и треньорите; изкуството и педагозите, които работят с бъдещите звезди.

Многогодишните изследвания на д-р Дуек и нейните екипи доказват тезата, че промяната в убежденията води до сериозна трансформация в живота, стига човек да е наясно с начина си на мислене, да не се уповава фанатично на природните заложби (фиксирана нагласа на ума), да има воля за промяна и да работи последователно за постигането ѝ (нагласа на ума за растеж).

Електронен бюлетин на издателството КИБЕА