Ърл Миндъл

Ърл Миндъл

Популярна в световен мащаб, „Библия на витамините“ е по-точно да бъде наречена „Библия на хранителните добавки“. Авторът се е постарал да се държи на нивото на най-новите открития и затова твърдението му, че се бори за място под слънцето на ХХI век не е голословно преувеличение.

Обяснявайки всичко на научно-популярен език, Ърл Миндъл ни провокира да въведем по-скоро лечебните му и профилактични указания в ежедневието си.

Всичко, което някога сте искали да знаете за витамините, здравословните неща, терапиите и добавките е в изчерпателната и актуална библия на витамините за ХХI век.

Книги от Ърл Миндъл

Електронен бюлетин на издателството КИБЕА