Владко Иванов

Владко Иванов

Владко Иванов има дългогодишна научна и управленска кариера в Академията на МВР. Университетски преподавател, автор на учебни програми и курсове за професионална подготовка и на редица публикации. Сред последните се открояват монографиите: „Охраната на държавните граници и новият световен ред“ (2005), „България в съвременните съюзи на Европа“ (2011) и „Управление на националната ориентация през XXI век“ (2011). Издал е две поетични книги – спомен от службата на границата.

В резултат на сериозния му подход, задълбочените пространни проучвания и собствените възгледи по редица въпроси, свързани с произхода и ролята на БЪЛГАРИТЕ в световната история и култура се ражда едноименната поредица. Към момента тя включва три заглавия:

Книга 1. „Getica“ – енигма за траките, българите и европейците (2021)

Книга 2. Траките в епохата на Рим. Възход на хуно-българите в земите на славяните (2023)

Книга 3. От Преддверието към Озарението – етнически, културни, теоретични и геополитически реки (готова за печат)

В основата им е дискусията защо говорим езика на славяните, живеем на земята на траките и сме българи по име. Според Владко Иванов нашата наука вече разполага с неоспорими доказателства, в т.ч. изводите на голям брой автори и данни от древни извори, които позволяват да изградим хармонична представа за пътя на българите, чиито дела са документирани в наследството на древни цивилизации като Китай, Индия, Месопотамия, Божиите земи, Египет и Елада.

Авторът аргументира своята хипотеза за индоевропейския народ (част от който са българите), която „обединява Европа и създава духовна шир за всички добронамерени съседи“. Без да пренебрегва познанието на по-старите автори и извори, Владко Иванов настоява, че е време европейците да преосмислят мащабите на народновъзстановителното дело от епохата на Кирил и Методий, което е осъществено институционално (случайно или не) от Българската държава. Това дело е свързано с Рим и Константинопол, достига Тихия океан и обяснява защо ние се намираме в Европа, но сънищата ни често са в Азия.

Електронен бюлетин на издателството КИБЕА