Зиг Зиглър

Зиг Зиглър

Зиг Зиглър (1926–2012) намира общ език с хора от всички възрасти и е един от най-търсените оратори на Америка. Умението да общува с другите чрез „изречените“ слова превръща творбите му в „учебник“ за много компании, висши учебни заведения, религиозни общности, търговски организации и дори затвори. Ораторската дарба на Зиг Зиглър се радва на международна известност, преведен е на много езици. Трикратен носител на признание от Конгресния регистър на Съединените щати за приноса му към борбата с наркотиците и системата на свободно предприемачество, той всяка година изминава над 460 000 километра, за да попу­ляризира посланието си с много хумор, оптимизъм и надежда. Щастливо женен за своята „Червенокоска“, Джийн Абърнати от Джаксън, Мисисипи, и баща на три дъщери и син, Зиг Зиглър привежда неопровержими свидетелства, че можете да получите всичко, което искате от живота, ако помагате на другите да получават онова, което те искат.

Книги от Зиг Зиглър

Електронен бюлетин на издателството КИБЕА