Марин Бодаков

Марин Бодаков

Марин Бодаков (1971, Велико Търново) е автор на шест поетични книги. Редовен преподавател в катедра „Пресжурналистика и книгоиздаване“ на СУ „Св. Климент Охридски“. Редактор литература във в. „Култура“. Отговорен редактор на „Точица“, издателство за детска образователна книжнина.
Девство“ е първата му стихосбирка.

Книги от Марин Бодаков

Електронен бюлетин на издателството КИБЕА