Теодор Троев

Теодор Троев

Теодор Троев завършва журналистика в Софийския университет и е член на Международната федерация на журналистите и писателите по туризма със седалище в Брюксел. В продължение на десетина години той организира, участва и описва в книги експедиции по следите на древни пътешествия като експедиция Аргонавтика, пътешествието на Одисей, експедиция Кирения, пробните плавания с Трирема, Кръстоносният поход, експедиция Пунт и пътешествието Папирела. Член на Кралското географско дружество в Лондон. Работил е като журналист в реномирани издания в Ню Йорк и Лондон.

http://www.troev.net/

Книги от Теодор Троев

Електронен бюлетин на издателството КИБЕА