Хосе Силва

Хосе Силва

Хосе Силва (1914–1999) е създателят на световноизвестния „Метод Силва за Контрол на ума“, практикуван вече десетилетия от милиони хора по света.

Роден на 11 август 1914 г. в град Ларедо – Тексас в мексиканско семейство, Хосе остава без баща на 4 години. Вече на 6-годишна възраст, той работи, за да подпомага семейството си. Без да прекъсва работа, се самообразова. Създава собствена работилница за поправка на радиоапарати, която по-късно прераства в предприятие за радиоелектроника. Интересите му в тази област вървят паралелно с опитите в изучаването на мозъчната дейност и психологията. Запознавайки се с трудовете на Фройд, Юнг и Адлер, възприемайки най-напредничавите идеи в психологията, той усъвършенства някои техники на самохипноза и разработва система от умствени упражнения с концентрация и мисловна визуализация, позволяващи подобряване на интелектуалните способности, ефикасно противодействие на болести и укрепване на здравето, повишаване на творческия потенциал и работоспособността и дори постигане на екстрасенсорни умения. Резултатите са изумителни. Първите приложения на разработения от Хосе Силва метод са при децата му – те усвояват с лекота учебния материал и завършват с отличие. Удивителни резултати се получават при близки, които се справят с различни здравословни проблеми. Скоро Хосе Силва започва да организира курсове за преподаване на своя метод, които благодарение на необикновения си успех стават популярни в почти всички страни по света.

Неговата голяма заслуга и талант се изразяват в създаването на стройна методика, която позволява по лесен, достъпен начин да се усвоят мисловни техники и упражнения за решаването на проблеми от всякакъв характер.

Електронен бюлетин на издателството КИБЕА