Дейвид Либерман

Дейвид Либерман

Д-р Дейвид Либерман е признат в САЩ като водеща фигура в моделирането на човешкото поведение. Той е създател на Нервно-динамичния анализ, една революционно кратка терапия. В резултат на своите новаторски изследвания и теории, д-р Либерман получава световно признание. Той е търсен лектор и гост на водещи телевизионни и радио програми. Защитил е докторат по психология и е лицензиран и регистриран хипнотерапевт към Американския борд по хипнотерапия. 

Автор е на бестселърите „Мигновен самоанализ“ и „Никога вече излъган“.

Книги от Дейвид Либерман

Електронен бюлетин на издателството КИБЕА