Хелън Палмър

Хелън Палмър

Хелън Палмър (1928–2011) е сред най-блестящите съвременни познавачи и популяризатори на енеаграмното учение. В интегрирането на традиционните постановки с модерните идеи в психологията, тя черпи от наследството на големи духовни учители като Г. И. Гурджиев и П. Успенски, опира се на разработките на водещи психиатри като Оскар Ичасо и Клаудио Наранхо, както и на трудове на видния американски психолог Чарлс Тарт.

Хелън Палмър ръководи Центъра за енеаграмни изследвания в Бъркли, Калифорния, който организира курсове и семинари в цял свят по практическо използване на енеаграмното познание за решаване на психологически проблеми и личностно усъвършенстване. Придобитият огромен опит с хиляди пациенти и клиенти тя обобщава в първата си книга „Енеаграма: или как да опознаем себе си, другите и смисъла на живота“ (1988), която има изключителен успех в САЩ и в десетки други страни, където е преведена. През 1955 г. тя издава и продължението „Енеаграма на любовта и професионалната реализация“.

Книги от Хелън Палмър

Електронен бюлетин на издателството КИБЕА