Джанет Смит Уорфилд

Джанет Смит Уорфилд

Преди тридесет и пет години Джанет Смит Уорфилд преживяла мистично откровение. Думите, на които я учели в неделното училище, „... да не се противите на злото. Но, ако някой ти удари плесница по дясната страна, обърни му и другата“, внезапно добили кристално ясен смисъл. Онова, което досега й приличало на морална заповед, изведнъж се преобразило в печелившо за всички решение. Нищо не се променило. И същевременно всичко се променило. Джанет виждала същия физически свят в изцяло нова перспектива. Стараела се да облече изумителното преживяване в думи. Никой не разбирал. Как можела с разделящи, аналитични думи да предаде обединяващо преживяване? Това просто не били подходящите думи. Нужни били творчески думи. Думите са пръсти, сочещи към Луната. Те не са самата Луна.

Джанет е завършила колежа „Суортмор“ и Юридическия факултет на Университета „Рътджърс“ в Камден. Двадесет и две години е практикувала право в Атлантик сити, Ню Джърси. Тя е могъщ скулптор на думи, който знае как да преобрази хаоса на ежедневието в покой. За да ни напомни, че съзиданието е единствената причина да бъдем тук, на земята.

Книги от Джанет Смит Уорфилд

Електронен бюлетин на издателството КИБЕА