6. Книгодарителска акция: Зов за помощ от хора с просветителска мисия и без бюджет

6. Книгодарителска акция: Зов за помощ от хора с просветителска мисия и без бюджет

Поканихме читалищата и библиотеките, които се нуждаят от книги за попълване на фондовете си, да се свържат с нас във връзка с акцията „Дари книга, подари любов“. По-долу публикуваме две писма на хора, които възприемат работата си като мисия и реагират веднага. Първото е на Борислав Маринов, активист-доброволец към Училищната библиотека на СУ „Васил Левски“, Севлиево. Предлагаме го на вниманието ви, защото случаят не е нито изолиран, нито абстрактен, но пък проблемите са ясно посочени, а дейността на библиотеката – богато документирана.

Второто писмо ни изпрати Мария Божковска от Народно читалище „Фар 1930“, с. Паволче. Там пък набират библиотечен фонд за бъдещ културен център – споделено пространство за различни социални групи, които да се срещат на литературни срещи, обучения, летни дейности с деца и др.

Впечатлени от борбения дух и оперативната реакция на Борислав и Мария, включваме библиотеката на СУ „В. Левски“ – гр. Севлиево и Народно читалище „Фар 1930“ – с. Паволче в списъка с бенефициенти на 6-ата акция „Дари книга, подари любов“.

Повече за 6. книгодарителска акция и как да помогнем

Публикуваме писмата с минимална редакторска намеса и по реда на получаването им.

Здравейте,
Поздравявам Вас и Вашия екип от добротворци за ентусиазма, с който организирате за шеста година акцията си „Дари книга – подари любов“. „Книгодаряването“ аз оприличавам на кръводаряването – вливаш живителна влага в някои изсъхващи корени на знанието, или иначе казано, в библиотеките, които са изправени пред трудности заради ограничените си бюджети.

Пиша Ви от град Севлиево, от СУ „Васил Левски“ и неговата училищна библиотека. За съжаление, училищните библиотеки са оставени без бюджети […] и набавянето на нови книги, които да отговарят на очакванията и потребностите на учениците и учителите, е много трудна и предизвикателна задача. Разчитаме изцяло на дарения, за които заплащаме доставката от собствени средства и то без възстановяване. Аз смятам, че всеки училищен библиотекар или отговорник за училищна библиотека е човек с мисия - да пази и обогатява фонда дори без да са налични нормативни основания за това.

За нуждите на доброто и качествено образование, поколенията преди нас са създавали средища на книжовно богатство. С помощта на обединението на знания в книжовните и културни центрове човек би могъл да обогати своите познания и да достигне до нива на грамотност, различни от средностатистическите.[…] В училищната библиотека се изграждат базовите навици за четене и търсене на източници на информация, които впоследствие да се прилагат широко вече в обществените библиотеки. Училищната библиотека още изгражда у учениците умения за пожизнено обучение, развива мирогледа им и ги подготвя да живеят като отговорни граждани на обществото.

За да посещават обаче учениците библиотеките в училище, е необходимо книжовното средище да бъде добре организирано. Това означава то да разполага с отговарящ на времето и потребностите библиотечен фонд, да има правилно функциониращи механизми за библиотечно обслужване, и не на последно място – обстановката за четене да бъде привлекателна и осигуряваща основни удобства.

В Община Севлиево образователните институции категорично не поставят на фокус библиотеките си, което води до липса на заинтересованост към тях и от страна на учениците. Библиотеките към училищата не разполагат със съвременна литература, която е най-търсена от учениците, а именно този фактор прави дисонанс между ученика като бъдещ активен читател и училищната библиотека - като посредник. Не е възможно от ученици, на които не са предадени навици за четене и търсене на книгите, като основен и обективен източник на информация да се очаква, че в бъдеще ще стоят в обществото като активни потребители на обществените библиотеки. Отговорност не само на семейството, но и на училището е учениците от ранна детска възраст да бъдат въвлечени в света на книгите.

Описвайки съвсем накратко иначе многото проблемни ситуации, които като общество си създаваме сами, бих искал най-учтиво да Ви помоля и библиотеката при СУ „Васил Левски“ в град Севлиево да бъде включена във Вашия дарителски списък.

Приложено Ви изпращам материали, които отразяват само отчасти моята дейност в училищната библиотека.

https://www.rositza.com/27639/borislav-marinov-s-nagrada-ot-balgarska-bibliotechno-informatsionna-asotsiatsiya/
https://www.sevlievo-online.com/statii/nova-viziya-poluchi-uchilishtnata-biblioteka-na-su-vasil-levski-6520
https://www.sevlievo-online.com/statii/borislav-marinova-e-nositel-na-godishnata-nagrada-na-balgarskata-bibliotechno-informatsionna-asotsiatsiya-7020
https://photos.app.goo.gl/ud5qMbDc9E6gdDef7
[+ още 4 линка]

А това е страницата ни във фейсбук: https://www.facebook.com/librarySU

Борислав Маринов
СУ „Васил Левски“, гр.Севлиево
За контакт: 0892039666
***

Здравейте,
През м. ноември миналата година Общински съвет Враца ни предостави за безвъзмездно ползване и стопанисване бившата детска градина, която не функционира от 2017 година.

Започваме ремонтни дейности и имаме желание да я превърнем в споделено място за майки с малки деца, неактивни граждани, жители и гости на селото. Планираме също да организираме литературни срещи, обучения и да провеждаме ежегодните си занимания към 14-те ни секции в лятната работа с деца. Мечтата ни е да обособим кътове за деца на различни възрасти, примерно зона за деца от 0 до 3, от 3 до 6 години и т.н., да направим кът за тийнейджърите, за творчески работилници, тихи игри, „Млад готвач“ и др. За тази цел се нуждаем от обновяване и допълвате на библиотечния фонд, който наброява 8 644 тома.

Ще се радваме да получим нови книги за деца и ученици, както и развлекателна литература за хората над 28 години.

Бъдете здрави и не спирайте да правите добро!
Мария Божковска, секретар-библиотекар
Народно читалище „Фар 1930“, с. Паволче, общ. Враца, ул. „Хр. Ботев“ 53А

https://www.facebook.com/Pavolche
За контакт: 0885 322 610, 0876 910 049

Бъдещите дарители могат да се свържат директно с Борислав и Мария и да занесат или да изпратят книгите си на посочените адреси.

Снимките по-долу са от фейсбук-страниците на библиотеката в СУ „В. Левски“, Севлиево, и на Народно читалище „Фар 1930“, с. Паволче