Видео

Медитираме с Гал Сасон: Дървото на живота и сбъдването на нашите желания

Медитацията върху Десетте сфери от Дървото на живота е техника за осъществяване на човешките мечти и желания: здраве, изобилие, съзидателност, вътрешен мир и радост, разширяване на интуицията.

Дървото е жив модел на енергиите във Вселената,...

Arms & Armoury

Pop-up projects. Paper engineering Anton Radevsky.

Cathedrals

Pop-up projects. Paper engineering Anton Radevsky.

Гал Сасон за влиянието на астрологичните цикли върху бизнеса. Откъс от лекцията,...

За ползата от грамотното използване на ефективния астрологичен инструментариум за кратко-, средно- и дългосрочно планиране.

От епохата на Месопотамия, когато астрологията се превръща в теория, практика и бизнес за оцеляване на непредвидими...

Pages