Мариана Везнева, Константин Златев

Мариана Везнева, Константин Златев

Мариана Везнева е по професия архитект. Надарена със свръхсетивни качества, благодарение на които получава значими за нашата цивилизация откровения, тя тълкува Глаголицата на Константин-Кирил Философ като своеобразен план за действието на енергиите в света. Автор е на четири книги, обединени в поредица „Тайната школа“, в които се анализират някои от основните библейски текстове – „Битие“, 10-те Божии заповеди и „Откровение“-то на свети Йоан Богослов.

През 2003 година се запознава с документалните снимки на житните кръгове и осмисля посланията, съдържащи се в тези пиктограми. През 2009 година арх. Везнева убеждава група български учени да участват в уникален експеримент. Учените представят писмено своите въпроси, които биват предадени телепатично от нея към Създателите на житните кръгове, а след появата на пиктограмата-отговор тя разчита образното писмо. Експериментът е впечатляващо успешен и е подписан протокол. В него е отбелязано: Мариана Везнева е първата и за сега единствената в света, която разчита посланията в житните кръгове и осъществява диалог със създателите им.

За житните кръгове Мариана Везнева издава книгите „Посланията на житните кръгове“ (2004), „Окото на всезнанието“ (2007), „Тревожният диалог в символите на житните кръгове“ (2010) и „Житните кръгове говорят" (2012).

Константин Златев е роден през 1958 г. в София. През 1983 г. завършва висше икономическо образование в тогавашния ВИИ „Карл Маркс“ (София), понастоящем УНСС, специалност „Международни икономически отношения“, а през 1993 г. – висше богословско образование в Богословския факултет към СУ „Св. Климент Охридски“. От 2009 г. е доктор на богословските науки. Автор е на 12 книги и на над 400 публикации с християнско-просветителска, богословска, научно-популярна, публицистична и духовно-езотерична насоченост. Изследовател е на живота и делото на Учителя Петър Дънов. От 1993 г. чете лекции на религиозно-философски и духовни теми в страната и чужбина.

Книги от Мариана Везнева, Константин Златев

Електронен бюлетин на издателството КИБЕА