Ейбрахам Коен

Ейбрахам Коен

Ейбрахам Коен (1887-1957) е сред най-задълбочените изследователи на талмудиския иудаизъм. Той е редактор на изданието на Библията, осъществено от „Сончино Букс“, и участва в преводите на Талмуда и Мидраш.

Книги от Ейбрахам Коен

Електронен бюлетин на издателството КИБЕА