Милена Кирова

Милена Кирова

Милена Кирова е професор по история на българската литература и антропология на библейския свят в Софийския университет. От петнадесет години се занимава с изследвания на Еврейската Библия (наричана още и Стар Завет). Първата ѝ книга в това поле е Библейската жена, удостоена през 2006 г. с националната награда „Хр. Г. Данов“ за хуманитаристика. Пет години по-късно излиза от печат Давид, Великия, която слага началото на поредица от изследвания върху проблемите на мъжествеността в библейския свят. Автор е на четиринадесет книги върху историята на българската литература, сред които са монографиите Сънят на Медуза. Към психоанализа на българската литература (1995), Йордан Йовков. Митове и митология (2001), Проблематичният реализъм (2002), Литературният канон. Предизвикателства (2009). Съставител и редактор е на два тома Неслученият канон, първата колективна история на българската литература, създадена от жени (2009 и 2013). Носител на множество награди: Награда за литературна критика „Иван Мешеков и Иван Радославов“ (2011), Златна книга на Европейския форум на експертите (2009), Голямата награда за литературна история на СУ (2003) и на ВТУ (2002). Живее и работи в София.

Книги от Милена Кирова

Видео от Милена Кирова

Embedded thumbnail for Издателска къща КИБЕА на 30!  Професор Милена Кирова с поздрав към издателя и читателите

Издателска къща КИБЕА на 30! Професор Милена Кирова с поздрав към издателя и читателите

Вашето издателство е представително за най-добрите постижения в българското книгоиздаване в края на ХХ и първите десетилетия на ХХI век, особено в областта на детската книга.

Проф. Милена Кирова е автор на монографията „Героичното тяло“ и...

Embedded thumbnail for Премиера: „Героичното тяло“, автор проф. Милена Кирова

Премиера: „Героичното тяло“, автор проф. Милена Кирова

Прочит на библейските представи за тялото на героичния мъж с инструментариума на антропологията, литературознанието и библеистиката

Защо темата в третата и „най-хубавата книга“ по библейска антропология на проф. Милена Кирова е „...

Електронен бюлетин на издателството КИБЕА