Витрувий

Витрувий

МАРК ВИТРУВИЙ ПОЛИОН (около 90 – около 20 г. пр.Хр.) е римски архитект от I в. пр.Хр., известен със своя трактат За архитектурата. Единственият източник на сведения за личността му намираме в десетте папирусови свитъка, наречени книги, на неговия труд – на някои места говори за себе си, макар че хвърля твърде малко светлина върху произхода и живота си, но изразява благодарност към родителите си, дали му възможността да получи енциклопедично образование, наложително според него за работата на добрия архитект.

Витрувий реализира само един голям обществен проект – построяването на базилика в колония Юлия Фанестрис, а цялата си дейност като архитект развива, служейки във войската на Гай Юлий Цезар и после в тази на Октавиан Август. Съществуват свидетелства, че е участвал и при изграждането на водопроводите в Рим.

Без излишна скромност авторът отбелязва, че е първият, наел се с нелеката задача да предложи на съвременниците си (а и на тези след тях) всеобхватен наръчник по архитектура. Но сред теоретичните постулати прозира една ерудирана, високоморална и ангажирана към професионалния си принос личност, оставила ни в наследство идеята за витрувианския човек – идеал за всички светли и прозорливи умове в човешката история.

Книги от Витрувий

Електронен бюлетин на издателството КИБЕА