Андре Конт-Спонвил

Андре Конт-Спонвил

Учен със световна известност и един от най-видните представители на съвременната френска хуманитаристика. Преподава философия в Сорбоната, изнася лекции в редица университети във Франция и по света. Ориентацията му на автор и учен следва традицията на великите френски моралисти: Конт-Спонвил се интересува повече от стила и описанието на моралните чувства, отколкото от историята на идеите. Предпочитаните му теми са свързани с вечните философски въпроси за мъдростта и етиката на човешките взаимоотношения. Книгите му се ползват със завидна популярност в най-широки читателски кръгове и много от тях са истински бестселъри.

Книги от Андре Конт-Спонвил

Електронен бюлетин на издателството КИБЕА