Какво предлагаме и защо сме различни

Традиционно силни за КИБЕА серии са „Познай себе си“ и „Здраве“, но най-високите си официални отличия получихме за издания в сферата на културата и културното наследство.

ПОЗНАЙ СЕБЕ СИ. Представя традиционно познание и новаторски идеи в сферата на самопомощта и самоусъвършенстването (self help) и духовното развитие (new age). Включва преводни и родни заглавия от Изток и Запад, от древните духовни и мистични тайнства и практики до постиженията в областта на съвременната психология, мениджмънт, лидерство, личностно развитие и т.н.
Към серия ПОЗНАЙ СЕБЕ СИ

ЗДРАВЕ. Книгите тук представят мъдростта и познанията; лечебните методи, източници, ресурси и подходи от Изтока и Запада, които помагат да подходим информирано и да приложим полезни съвети при здравословен проблем или за укрепване на общото състояние – емоционално, психическо и физическо. Водещи принципи при избор на заглавията са холистичният подход, практическата приложимост, добрата доказателствена база. Заглавията от тази серия насърчават човек да поеме отговорността за здравето си в свои ръце, но не заменят консултацията с медицински специалист.
Към серия ЗДРАВЕ

ДЕТСКИ КНИГИ. КИБЕА има своите традиции в издаването на качествени – колкото увлекателни, забавни и весели, толкова и поучителни истории за малчугани (и порасналите им родители). Задължително условие при подборката е чудесната илюстрация и майсторското оформяне на книгата. Забавлението, познанието и възпитаването на вкус са трите кита, на които стъпва детската книга от КИБЕА.
Към серия ДЕТСКИ КНИГИ

ИЛЮСТРОВАНИ. Съдържа както образци на илюстраторското, изобразителното и полиграфичното изкуство, така също книги и комикси за деца и графични новели за младежката аудитория, а често и за родителите.
Към серия ИЛЮСТРОВАНИ

ЗНАНИЕ. Книги за любомъдрия, любопитен и любознателен читател, независимо от възрастта му. Заглавията варират от история, философия и пътеписи до астрология, нумерология и други алтернативни на конвенционалните теории виждания за произхода, устройството и функционирането на Вселената.
Към серия ЗНАНИЕ

ХУДОЖЕСТВЕНА ЛИТЕРАТУРА. Произведенията тук обещават удоволствие от прочетеното, но винаги са с ДНК-то на КИБЕА. Героите претърпяват сериозна трансформация, често духовна, и преминават през изпитания, от които излизат не само по-силни, но често и неузнаваеми. Серията включва и детски заглавия.
Към серия ХУДОЖЕСТВЕНА ЛИТЕРАТУРА

ЛИЧНОСТИ. Книги от и за хора, оставили трайна диря в историята и културата на човечеството. Голяма част от заглавията са свързани с имена от българската култура и история, за които се знае малко или нищо.
Към серия ЛИЧНОСТИ