Традиции и философия

От основаването си сме последователни в издирването и предлагането на новаторски идеи, които да поддържат и развиват основните аспекти на човешката личност: тялото, ума, душата и духа. Тези идеи често са дръзки и винаги съществува възможността да си противоречат или да оборват официални доктрини и политики. Кибейци обаче вярваме в способността на читателя сам да прецени кое е „неговото“ – нещото, което ще му помогне да прояви и да разгърне потенциала си. Новаторската линия никога не е била и няма да бъде самоцел за КИБЕА, тя се балансира с класически творби на утвърдени автори от съкровищницата на световната култура и познание.