Август 2009

КАК ДА ОБИЧАШ СЕБЕ СИ (втори сезон) - по метода на Луиз Хей

КАК ДА ОБИЧАШ СЕБЕ СИ (втори сезон) - по метода на Луиз Хей

ОЧАКВАЙТЕ от 6 март (събота) 2010 година КАК ДА ОБИЧАШ СЕБЕ СИ (втори сезон) (Цикъл от 12 лекции по 2 часа – Общо 24 ч., цена 240 лв. При заплащане на цялата сума - 10% отстъпка) Всяка събота по 2 лекции от по 2 часа на цена: 40 лв Семинарна зала – ІІІ етаж на...