Август 2012

"София диша" 12 Август - Шахматен сеанс на 10 дъски

12 Август 2012 от 17:00 часа.

Поканен е Симеон Стоичков - шампион по шахмат за артисти - Париж 2012.

Автор на публикации в реномирани български и чуждестранни медии. Кореспондент на най- авторитетното шахматно списание...