Юли 2011

28 юли 2011 - Лекция на Гал Сасон

28 юли 2011 - Лекция на Гал Сасон

Какво представляват ПСИХИЧНИТЕ АТАКИ Как да се защитим от негативно влияние

28 юли 2011 от 19:00 до 21:00

СЪЮЗ НА АРХИТЕКТИТЕ В БЪЛГАРИЯ Ул. „Кракра“ №11, зала № 2, етаж 2

Мистиците казват, че всичко е енергия. Ежедневно всеки от нас е подложен на положителни и отрицателни енергийни въздействия. Колкото по-чувствителни и интуитивни сме, колкото повече развиваме ЛЕЧИТЕЛЯ в себе си, толкова по-отворени ставаме както за положителните, така и за негативните енергийни влияния.