Из „Йога за развиване на свръхмозък“, автор: Мастър Чоа Кок Сюи

Из „Йога за развиване на свръхмозък“, автор: Мастър Чоа Кок Сюи

Ценно помагало с простичка, доказана във времето и валидирана от специалисти техника за избистряне на ума, разгръщане и повишаване на потенциала му. Дори да не се стремим непременно към свръх-, а просто към добре работещ и услужлив „център“. Добавена стойност е антистрес ефектът от редовното изпълняване на практиката, което отнема няколко минути. Връщаме книгата като ценен актив в каталога на КИБЕА във времена, когато негативният постковиден ефект върху мозъчната дейност става все по-осезаем, а детските неврологични разстройства от аутистичния спектър, Синдромът на дефицит на вниманието и др., както и случаите на алцхаймер и деменция при възрастните се превръщат в епидемия.
Авторът Мастър Чоа Кок Сюи е водещо име в лечението с енергия (прана).

Техниката за енергийно активиране на мозъка се състои от 12 стъпки, в откъса са включени първите.

***

ПРЕДИСЛОВИЕ

Пет шестици и две петици от седем предмета

Наблюдава се нарастваща епидемия и при децата, и при възрастните с диагноза синдром на дефицит на вниманието (СДВ).

Тези хора страдат много от това състояние, тъй като то не причинява просто трудности за концентрация на учащите се и в работата, а влияе и върху техните междучовешки взаимоотношения, контрола над импулсите и общото ниво на щастие. През последните няколко десетилетия ние можехме да предложим на тези хора съвсем малко неща, които да са различни от лекарствата.

Аз бих могъл да кажа, че поне на 20 процента от децата, с които аз се срещам в моята практика, се поставя такава диагноза. Този проблем ме засегна пряко чрез един много близък мой роднина, на когото беше поставена неофициална диагноза, но родителите му бяха забелязали, че той има нарастващи затруднения да стои спокойно, и че не е в състояние да се съсредоточи върху писането на домашните си. Неговите оценки бяха винаги около средните, мотивацията му да се представя добре в училище просто липсваше и това причиняваше много стрес в тяхното семейство.

Когато аз казах на Мастър Чоа Кок Сюи за този проблем, той ми препоръча моят роднина да започне да практикува Йога за развиване на свръхмозък. Мастър Чоа обясни, че  енергийната причина за подобни проблеми бил фактът, че твърде много енергия е заседнала в долните енергийни центрове на тялото и недостатъчно количество от нея протича нагоре към мозъка. Той каза, че Йога за развиване на свръхмозък ще доведе до издигане на половата енергия нагоре и до енергизиране на мозъка. Ефектът също се изразявал и в енергизиране на по-високо разположените енергийни центрове, така че мисленето и съсредоточаването биха били много по-лесни. Йога за развиване на свръхмозък оказвала също и успокояващ ефект.

Аз разясних техниката, която отнемаше само около две минути сутрин, на моя роднина и той много лесно я усвои.

Промените, които забелязахме през следващия месец бяха направо като чудо – и аз не преувеличавам. Внезапно той стана много съсредоточен, когато подготвяше уроците си. Все едно беше друго дете, което стоеше тихо на масата, мотивирано да учи, с цялото си внимание насочено към домашните. Бележникът му през този срок показваше повишаване на оценките с една степен. Промените продължиха в положителна посока, когато той се премести в друго училище с много по-голяма конкуренция и повиши оценките си с още една до две степени, и те достигнаха пет шестици и две петици от седем предмета към момента, в който пиша тези редове.

Оттогава насам аз съм запознал с тази техника шест-седем от моите малки пациенти с диагноза „Синдром на дефицит на вниманието“. Неизменно, когато те се върнат отново в кабинета ми за поредния преглед, родителите им имат бляскава усмивка на лицата си и ми разказват за невероятните промени, които са настъпили в техните деца. Аз съм толкова благодарен на Мастър Чоа Кок Сюи за разкриването пред света на тази толкова простичка, но мощна техника за трансформиране.

д-р Ерик Б. Робинс, доктор по медицина, уролог, съавтор на книгата „Твоите ръце могат да те излекуват“, дипломиран клиничен хипнотерапевт

[…]  Енергийните центрове като енергийни трансформатори

Думата „трансформатор“ се използва също и в смисъл на процес на преобразуване на една форма на енергия в друга форма на енергия.

Светлината може да бъде трансформирана в електрическа енергия, която също може да бъде преобразувана в механична енергия или топлинна енергия. Енергийните центрове приличат на трансформаторите на електричество. Когато енергиите от по-ниско разположените енергийни центрове се придвижват нагоре към по-високо разположените енергийни центрове, те се преобразуват в енергии от друг вид, които имат по-висока степен на вибрация. Когато по-висшите форми на енергиите от по-високо разположените енергийни центрове се придвижват надолу към по-ниско разположените енергийни центрове, те също се преобразуват в енергии от друг вид, които имат по-ниска степен на вибрация.

Този процес на намаляване в древните учения е наречен завоалиране или замъгляване на светлината, което означава, че интензитетът на Божествената светлина е намален.

Когато енергиите от Основния енергиен център (основната чакра) и Половия енергиен център се придвижат нагоре до Енергийния център на сърцето, те се преобразуват в мир, любов и състрадание. Когато се издигнат нагоре до Енергийния център на гърлото и Аджна енергиен център, те се преобразуват в пранична енергия на интелигентност и творческа способност. Когато се издигнат още по-нагоре до Коронния енергиен център, енергията се преобразува в духовна пранична енергия. Тъй като Коронният енергиен център контролира и енергизира мозъка, енергията се преобразува също така в по-фин вид енергия, която се използва за енергизиране на мозъка, за да може той да функционира правилно.

Допиране на езика до небцето

Енергийното тяло притежава предна енергийна система и задна енергийна система. В акупунктурата те се наричат „енергийни канали“ или „меридиани“. Предният канал се нарича Канал на Зачатието (Conception channel), докато задният канал се нарича Управляващ канал (Governor channel). Тъй като тялото трябва да се храни, предният енергиен канал е прекъснат в областта на устата. С цел този енергиен канал да бъде непрекъснат, езикът трябва да бъде допрян до небцето.

Езикът трябва да бъде допрян до небцето, за да се свърже предният енергиен канал и за да се осъществи енергийната връзка между предния и задния енергиен канал. Енергийните канали имат способност да се разширяват и да се свиват. Въз основа на ясновидски наблюдения е открито, че когато езикът не е допрян до небцето, предният и задният енергиен канал са с диаметър около 2 милиметра. Когато езикът е допрян до небцето предният и задният енергиен канал се разширяват до около 5 до 10 милиметра в диаметър.

За да „включим“ енергийното тяло, езикът трябва да бъде допрян до небцето. За да „изключим“ енергийното тяло, езикът трябва да не бъде допрян до небцето.

Как да енергизираме и активираме мозъка

Тялото е много сложен фин електронен инструмент. Когато  енергийните канали бъдат правилно свързани, то постига точните резултати. Когато връзката не е направена правилно, то не постига очакваните резултати.

Долната месеста част на дясната ушна мида съответства на лявото полукълбо на мозъка, докато долната месеста част на лявата ушна мида съответства на дясното полукълбо на мозъка.

Когато долната месеста част на дясната ушна мида бъде нежно стисната с палеца и показалеца на лявата ръка, като палецът е поставен от външната страна, това създава необходимата енергийна връзка, в резултат на което лявото полукълбо на мозъка и хипофизната жлеза се енергизират и активират.

При ясновидско наблюдение се установява, че аурата, или енергийното поле, около лявото полукълбо и хипофизната жлеза се увеличава със 100 до 200 процента. Лявото полукълбо на мозъка и хипофизната жлеза стават ярки. Но това състояние е временно. В момента, в който палецът и показалецът на лявата ръка пуснат долната месеста част на дясната ушна мида, енергийното ниво на лявото полукълбо на мозъка и на хипофизната жлеза намалява до предишното ниво. Лявото полукълбо на мозъка и хипофизната жлеза стават по-мътни.

Тези резултати лесно могат да бъдат потвърдени от лечителите с пранична енергия чрез сканиране на лявото полукълбо на мозъка и хипофизната жлеза: а) преди долната месеста част на дясната ушна мида да бъде нежно стисната с палеца и показалеца на лявата ръка, б) по време на притискането на долната месеста част на дясната ушна мида с палеца и показалеца на лявата ръка, и в) след като палецът и показалецът на лявата ръка пуснат долната месеста част на дясната ушна мида.

Когато долната месеста част на лявата ушна мида бъде нежно притисната с палеца и показалеца на дясната ръка, като палецът е поставен от външната страна, това създава необходимата енергийна връзка, в резултат на което дясното полукълбо на мозъка и епифизната жлеза се енергизират и активират.

При ясновидско наблюдение се установява, че аурата или енергийното поле около дясното полукълбо и епифизната жлеза се увеличава със 100 до 200 процента. Дясното полукълбо на мозъка и епифизната жлеза също стават ярки. Но това състояние е само временно. В момента, в който палецът и показалецът на дясната ръка пуснат долната месеста част на лявата ушна мида, енергийното ниво на дясното полукълбо на мозъка и на епифизната жлеза също намалява до предишното му ниво. Дясното полукълбо на мозъка и епифизната жлеза стават по-мътни.

Тези резултати лесно могат да бъдат потвърдени от лечителите с пранична енергия чрез сканиране на дясното полукълбо на мозъка и епифизната жлеза: а) преди долната месеста част на лявата ушна мида да бъде нежно притисната с палеца и показалеца на дясната ръка, б) по време на притискането на долната месеста част на дясната ушна мида с палеца и показалеца на дясната ръка, и в) след като палецът и показалецът на дясната ръка пуснат долната месеста част на дясната ушна мида.

Ако с палеца и показалеца на лявата ръка нежно се притисне долната месеста част на лявата ушна мида, се предизвиква „късо съединение“. Енергийното ниво на дясното полукълбо на мозъка и на епифизната жлеза намалява и там се наблюдава изчерпване или намаляване на количеството на праничната енергия.

Ако с палеца и показалеца на дясната ръка нежно се притисне долната месеста част на дясната ушна мида, също се предизвиква „късо съединение“. Енергийното ниво на лявото полукълбо на мозъка и на хипофизната жлеза намалява и там се наблюдава изчерпване или намаляване на количеството на праничната енергия. Използването на неправилната ръка при хващането на долната месеста част на ушната мида оказва намаляващ енергията ефект.

Това ще рече, че ако използвате палеца и показалеца на дясната ръка, за да притиснете нежно долната месеста част на дясната ушна мида, това няма да доведе до положителен резултат, защото използвате погрешната ръка. Ако използвате палеца и показалеца на лявата ръка, за да притиснете нежно долната месеста част на лявата ушна мида, това също няма да доведе до положителен резултат, защото използвате погрешната ръка. […]

***

Следват указания как да се изпълни цялата техника за стимулиране на мозъка: Правилна позиция на пръстите, Правилна позиция на ръцете, Обръщане в правилна посока (за различните възрастови групи) и т.н.

Към книгата „Йога за развиване на свръхмозък“

Още от Откъси от книги

Из „Възпламенени мозъци“

Зад книгата на д-р Кенет Бок стои осмислен 35-годишен опит на „медицински детектив“ – прозвище, завоювано благодарение на рядката способност да се разпознават и разплитат най-...

Из „Медицината на здравето срещу медицината на болестите: Другият път“, автор: д-р...

Книгата на популярния московски лекар осветлява истинските причини за появата на остеохондроза, хипертония, атеросклероза, диабет и други хронични страдания, нелечими...

Архив

Електронен бюлетин на издателството КИБЕА