Да вдишаме от благословията да си родител

Да вдишаме от благословията да си родител

За някои акценти в книгата Децата: Благословия за всеки ден, автори: Майла и Джон Кабат-Зин

„First man, than machine“ (Първо човекът, сетне машината/колата) гласеше находчивият слоган на Хонда от времето, преди да го сменят с шекерения „Силата на мечтите“. Каква е връзката с книгата ли? Пряка: няма как да станеш свестен – тук осъзнат – родител, ако първо не се погрижиш да станеш свестен – тук и изобщо – осъзнат човек.

За кого и за какво е книгата? На фокус е вътрешното преживяване на родителството. Авторите на едноименния подход и на термина осъзнато родителство са адресирали труда си към хората, които се интересуват от качеството на семейния живот и благополучието на своите деца.

Подценили са труда си, струва ми се.

Най-първо книгата е сериозен, добре аргументиран с примери от личния опит и подкован със знание универсален инструмент за постигане на осъзнатост. С други думи – за умението да не пропускаме важните неща в живота и за вещината да го упражняваме последователно, методично и фанатично спрямо децата си. Първите неща – първи (най-важното – най-напред), както гласи и Първият навик от вечния бестселър на Стивън Кови. Осъзнатостта сама по себе си няма да оправи нещата или да ни опази от страдание. Но тя ни дава инструмент, с който да усвоим най-малкото две скъпоценни находища. Първото е приемане и състрадание към децата ни и към нас самите. Второто – осъзнаването на сегашния момент като източник на утеха и сила, който дава тласък за промяна. И нека тя започне сега, точно за нея никога не е късно, е основно послание на Майла и Джон Кабат-Зин.

Какво изисква осъзнатото родителство. То е много повече къртовска практика (будно присъствие тук и сега) и дисциплина, отколкото модерна философия или идея. Точка първа от екшън плана е непрекъснатото ревизиране на неоспоримите ни идеи за критично важните двойки сили във възпитанието: добро – лошо, правилно – неправилно, полезно – вредно и т.н. Ако господ се забавлява с плановете, които си правим, сигур най-голям смях пада с твърдите ни родителски възгледи и методи. И за да е още по-забавно, обратната връзка за тяхната ефективност често идва след години. Малко късничко за коригиращи действия,  освен ако не превърнем коригиращите в превантивни, като се научим да назоваваме, признаваме и приемаме предизвикателствата, пред които се изправяме ежедневно. Нали си спомняте Петте неща, които не можем да променим.

Някои акценти от книгата: Дишане – осъзнаване – постигане. Що е то осъзнато родителство и кои са неговите елементи? Присъствието като форма на осъзнато родителство. Как се произвеждат личности? Култивиране на вътрешен авторитет – начини? Да поставим децата на първо място – що е то? Когато правя всичко по силите си, какво още мога да направя? Децата са независими хора – какво означава? Щастливо ли е доброто бебе? Какво означава да приемаме децата си? Осъзнатостта като начин на съществуване по време на бременността и раждането? Как да се хармонизираме с бебето, малкото дете и тийнейджъра? Граници и избори. Баланс в света на вещите, медиите; интернет. И още…

Учене чрез дишане. И правене. Тази книга буквално диша – Джон е ученик на Тик Нят Хан все пак (и не само). Родители или не, фокусирането върху дишането като антистрес програма е първото нещо, което можем да си вземем от книгата. То ни заземява в настоящето, което ни дава ресурса да се заемем осъзнато с наболял или хроничен въпрос. Книгата обаче диша и с правдивостта, която й вдъхват живите примери от собствения опит на Майла и Джон. С лутането между пробата и грешката и осмислянето им на 24-часов работен ден. С приземяването на знанието в изнурителното ежедневие на благословията да си родител. С постоянното напомняне да се живее в настоящия момент, да се експлоатира на макс неговата движеща и трансформираща сила. Поздрав към всички, които се кълнат в Силата на настоящето!

Уви, няма съвети „Правете така, постъпете онака“. Повечето конкретни препоръки са доволно абстрактни, доколкото засягат отношението, нагласите и гъвкавите им граници. Не се изброяват точни мерки, но се задава посоката – навътре, към духовната работа, и се очертава парадигмата на осъзнатото родителство.

Родителите като обичайните заподозрени. Една метална нотка предупредително кънти в инак деликатната позиция на авторите към нашего брата родителя. Тя е свързана с отговорността за отношенията ни с децата и постоянно ни напомня, че ако нещо куца, контрата е у нас. По подразбиране. Осъзнатият родител познава себе си и работи на ниво взаимоотношения – в горещите точки на съприкосновение с характера на детето. Преди да роди, той трябва да свърши честно вътрешната си работа, да проветри съзнанието си от (не)съзнателно натрупани отрови под формата на непълноценно детство, затаени обиди и криви представи за изкореняването им. Може и когато е вече мама или татко, но задачата става двойно по-трудна, затова пък ефектът е по-бърз.

И накрая. Тази книга е за родителството, и не само. Замислена и изпълнена на един поклон разстояние от детето като самостоен човек, тя е изцяло под наслова Пиши за това, което познаваш. Е, сигурно можеше и по-сбито, но пък който може да окастри знанието, което идва от сърцето, да вдигне ръка. Богат с плюсове и минуси споделен опит; гъвкав, но принципен системен подход; безусловна, но не безкритична любов, отворен ум и 24-часова безстрашна готовност за промяна са част от опорните точки в духовната работа на осъзнатото родителство. И най-сериозната референция – трикратно е изпитана на практика и очевидно е свършила добра работа.

Ако сте объркан родител и не знаете откъде да започнете, защо не опитате от тук: Нищо, нито казано, нито написано, не може да ни подготви за същността на родителството.

Така ще се разтоварите от хиперочакванията към себе си и ще можете да продължите начисто с Четирите практики за осъзнатост в ежедневието, Седемте намерения за осъзнато родителство и Дванадесетте упражнения за осъзнато родителство.

Дара Цветкова

Към Децата - благословия за всеки ден

Още от Мнения за книги

Ръководство за 12-седмичен курс по творческо писане

Плюс психотерапия за творци, които търсят начин да изживеят призванието си

Много питахте за тази книга, ето я пак. В чест на 30-то ѝ юбилейно издание ви предлагаме отново близка среща с творческото ви начало, при това насаме, в защитена среда....

Предговор: „За архитектурата“ на Витрувий

Елена Йонкова, преводач на текста от латински

Единственото произведение за теорията на античната архитектура и по-специално за архитектурата и строителната техника на Древен Рим, достигнало до наши дни, е прочутият трактат...

Витрувий и неговата вселена

Проф. д-р арх. Георгий Станишев за класическия труд на Витрувий „За архитектурата“

Никога не чета книгите, които трябва да тълкувам... За да не се повлияя...

Оскар Уайлд

Текстовете, написани върху книгата на Витрувий, многократно...

Архив

Електронен бюлетин на издателството КИБЕА