Август 2016

За Брака

из Пророкът , автор: Халил Джубран

ТОГАВА АЛ-МИТРА проговори пак и рече:

– Учителю, кажи ни и за Брака.

И той отвърна с думите:

– Съчетани сте...

За Любовта

из Пророкът , автор: Халил Джубран

И РЕЧЕ МУ АЛ-МИТРА:

– Кажи ни за Любовта.

А той повдигна глава, огледа множеството и велика тишина настана. Тогава със...

За Децата

из Пророкът , автор: Халил Джубран

А ЕДНА ЖЕНА с детенце на ръце продума:

– Кажи ни нещо за Децата.

А той ѝ рече:

– Вашите чада не са ваши чада...

42 дълбоки мисли, включая етиката

из книгата 42 дълбоки мисли за живота, вселената и всичко останало (откъс)

Не противоречи на здравия разум да избера унищожението на целия свят пред драскотината на...

Упражнение на тигъра

из „Цялостна система за самолечение“ , автор: д-р Стивън Томас Чан

Докато драконът символизира императора, тигърът представлява генерала, военачалника с амбиция, знания...

Защо гладът лекува. Какво ни казва науката за скритите механизми на гладолечението?

из „Дълголетието“ , автор: Лидия Ковачева

Защо се разболяват хората? Защо хроничните заболявания създадоха ада на болниците? Вековната мечта на човека е осъществена –...

Pages