Хюман дизайн: карта и типове

Хюман дизайн: карта и типове

Какво разкрива Вашата карта

Вашата карта разкрива специфичното ви генетично устройство: утвърждава кои сте в действителност, как да бъдете себе си и как да развиете способност за успешна навигация в постоянно изменящия се свят.

Набавя инструментите, които са ви необходими, за да живеете осъзнато и пробудено – проста Стратегия, на която можете да се опрете и която надеждно ви свързва свашия личен Авторитет, за да вземате във всеки миг коректни решения, така че уникалното предназначение на живота ви да се разгръща естествено.

Вашата Стратегия ви помага да елиминирате съпротивата (фрустрация, гняв, разочарование, горчивина) и страха, за да живеете спокойно по неповторим, творчески,еволюционен и революционен начин.

Вашата карта очертава динамиката на взаимоотношенията ви и ви помага да разберете как се разиграват привличането, резонансите и конфликтите между вас и околните.

Дава ви насоки как да се синхронизирате с хора, които насърчават вашата виталност, подкрепят житейското ви предназначение и споделят истинната ви пътека.

Разбирането на картата илюстрира уникалната индивидуална природа на близкитеви, на семейството и приятелите и ви показва по какъв начин да имзасвидетелстватеуважение и да взаимодействате с тях.

Най-важното е, че картата ви показва как да създадете на децата си най-подходящата обстановка, която да им дава силите да бъдат неповторимите себе си и да се учати развиват като индивидуирани човешки същества.

Какъв сте вие – четирите Типа в Хюман дизайн

Картата ви дава инструментите Тип, Стратегия и Авторитет (центрирана в тялото интелигентност), които ви показват как да навигирате в живота и да взаимодействате съссвета. Макар да има милиони разновидности дизайн, човешките същества са само четири типа. Всеки от нас принадлежи към един от тези типове и индивидуалният ви Типостава неизменен през целия ви живот. По-долу е дадено кратко обяснение на четирите Типа. (Типовете са разгледани обстойно в Четвърти раздел.)

Генераторите, Строителите, представляват 70% от населението. Тяхната Стратегияе да участват в живота, като изчакват нещата сами да дойдат при тях, за да могат даоткликнат. Когато инициират, вместо да изчакат да откликнат, обикновено се чувстватфрустрирани. Генераторите са жизнената сила на планетата и са устроени да познаятсебе си, като наблюдават на какво откликват. Чрез отклика преживяват удовлетворение в живота и работата си. Дарът на Генератора за света е неговата работа.

Прожекторите, Водачите, са приблизително 20% от населението. Тяхната Стратегияда участват в живота е да изчакат характерните им качества да бъдат припознати и възоснова на това да им бъде отправена покана да се включат в събитията. Тъкмо поканата е начинът да постигнат признание и успех в живота. Ако инициират, вместо да изчакват, срещат съпротива и отхвърляне и в крайна сметка се изпълват с горчивина. Дарътна Прожектора за света е да разбира другите и да бъде техен водач.

Манифесторите, Инициаторите, съставляват 9% от населението. Стратегията им еда осведомяват другите за решенията си, преди да предприемат действие, за да премахнат съпротивата. Когато на един Манифестор не му се позволява да действа свободно, той изпитва гняв. Манифесторите имат мощно въздействие и служат като пусковмеханизъм за останалите Типове. Дарът на Манифестора за света е инициирането.

Рефлекторите, Разграничаващите, представляват приблизително 1% от населението. Тяхната Стратегия е да изчакат един пълен цикъл на Луната, преди да вземат важнорешение. Рефлекторът се възхищава на изненадите в живота. Когато инициира и не използва Стратегията си, в крайна сметка се разочарова. Рефлекторите са устроени дабъдат съдиите на човечеството, да отразяват несправедливостите, които човечествотоси причинява. Дарбата на Рефлектора е способността му ясно да отсява и разграничава нещата.

Бодиграфът в Хюман дизайн

Картата, по която се ориентирате

Хюман дизайн е изключителен заради Бодиграфа. Той не е съществувал досега. Да, без съмнение е имало графични илюстрации на телата и системите, но Бодиграфът в центъра на Мандалата няма еквивалент. Той е неповторим. Първо, основава се на съвсем различна числова конфигурация. Не става дума за 7-центровата система на чакрите, а за 9-центрово същество. Информацията е обединена по начин, който има производни в други системи. Тъкмо Бодиграфът е същинското поле на синтеза.

Ра Уру Ху

Зачеването е моментът, когато Кристалът на Дизайна и съединеният с него Магнитен монопол навлизат в яйцеклетката чрез процеса на оплождане. Когато започне да приема информацията от потока неутрино, Кристалът на Дизайна се отделя от Магнитния монопол и започва изграждането на зародиша. Зародишът продължава своето развитие до края на второто тримесечие от бременността, когато неокортексът – специфичната даденост на мозъка, присъща само на хората – вече е напълно оформен. Тогава Магнитният монопол излъчва сигнал, който привлича в тялото Кристала на Личността, наричан още душа, психика. Моментът на раждането, приблизително три месеца по-късно, съответства на момента, когато Кристалът на Личността е белязан с неизличим импринт от потока неутрино. Часът на раждане е мигът, в който бебето вече е излязло от утробата, отделено е от тялото на майката и се намира извън него – а не моментът, когато е прерязана пъпната връв. Хюман дизайн илюстрира нашата неповторимост изключително подробно и прецизно, затова е много важно анализът да изхожда от точни данни, особено часът на раждане. Ако не сте сигурни, проверете в институцията, която регистрира ражданията във вашата страна. Ако не можете да намерите точния си час на раждане, свържете се с астролог, специалист по тъй наречената „ректификация“. Астрологът ви превежда през процес, чрез който установява часа на раждане възможно най-точно.

Бодиграфът

Две изчисления са необходими, за да се направи графиката на тялото. Започваме от датата, мястото и точния час на раждане и така установяваме данните за Личността или момента на раждането. Когато вкараме тези данни в софтуера Maia Mechanics Imaging, програмата автоматично изчислява другите данни, които отразяват Дизайна или момента преди раждането.

Изчисленията за Личността или рождените данни (колонката в черно долу) се базират на момента на раждането, а данните отпреди раждането, или изчисленията за Дизайна (колонката в червено долу) се базират на момент приблизително 88 дни (или 88 градуса от дъгата на слънцето) преди самото раждане. Можете да видите в своята карта, че са посочени дата на раждане за Личността и дата на раждане за Дизайна. Понеже изчисленията се правят спрямо момента на раждане, няма значение дали сте родени преждевременно или с цезарово сечение.

Двете изчисления са отразени в картата като колонка на Дизайна (в червено) и колонка на Личността (в черно). Номерата на порталите посочват кои хексаграми са активирани, а символите означават коя планета е била в потока неутрино на дадената хексаграма. Номерата на порталите са записани и в центровете вътре в графиката на тялото. В картите на следващата страница Дизайнът и Личността са представени отделно и се вижда къде са разположени порталите, а в третата карта по средата се вижда как изглеждат, когато бъдат съчетани в Бодиграфа.

Местоположението на порталите в Бодиграфа не се променя – те винаги се намират на едно и също място в картата на всеки човек. Променят се обаче конкретните портали, активирани от планетите в момента на всяко от двете изчисления.

Колко са важни червеното и черното

Личността и Дизайнът могат да се разглеждат като отделни карти. Както информацията в черно, така и информацията в червено е част от вашия дизайн, но тези части представляват аспекти, до които имате различен достъп. До информацията за Личността, обозначена в черно, имате съзнаван достъп – това са неща, които знаете за себе си, и можете да работите с тази информация. Тя показва кой си мислите, че сте, онзи „Аз“, с който се идентифицирате. Да имате съзнаван достъп, е като да седите на хълм и да гледате магистралата долу. Виждате пътя, движението по пътя, посоката, в която се движат автомобилите, можете да помахате на преминаващите. С други думи, участвате изцяло като наблюдател. Информацията за Дизайна, обозначена в червено, е едно от най-важните нововъведения на системата Хюман дизайн. Тя разкрива естеството на несъзнаваното, какво се случва под нивото на осъзнаване. Също така представлява вашето генетично наследство, или белезите, които сте наследили като тема от предшествениците си – майка, баща, баби и дядовци. До информацията в червено нямате съзнаван достъп. Тя е като да гледате към тунел. Нямате представа какво се случва вътре, защото не виждате обектите или движението им. Не ви остава друго, освен да чакате да видите какво ще се появи отвътре. С други думи, онова, което изскача от устата ви, изненадва вас самите точно колкото изненадва другите! Макар че с възрастта, опита и подходящи размишления може да опознаете несъзнаваната част от себе си, важно е да запомните, че никога няма да имате власт над нея. Порталите и/или каналите в картата, оцветени с червени и черни ивици, са знак, че в съответния портал или канал има повече планетарни активации, както в Личността, така и в Дизайна. Те функционират и съзнавано, и несъзнавано във вашите житейски преживявания.

Принудителен брак или мистичен съюз

Съпоставянето на Личността и Дизайна от двете страни на Бодиграфа, като в илюстрацията по-горе, е красноречиво. Личността обозначава кой си мислите, че сте, а Дизай- нът – как сте генетично програмирани да се придвижвате във времето и пространството. Тези два напълно различни аспекта се сливат в Бодиграфа, съединени от Магнитния монопол в интегрирано поле, мистичен съюз. Може да се оприличи и на принудителен брак, защото двете части не са естествено съвместими. Личността си мисли, че носи отговорността за живота, а в действителност отговорни са Дизайнът и Магнитният монопол. Повечето възникващи конфликти и съпротивата, които срещате в живота, се дължат на опитите на Личността да управлява живота, вместо да заеме ролята, която й приляга – да седи на задната седалка и да се наслаждава на пътуването.

Личността не съзнава съществуването на Дизайна, затова да знаете съзнателно как да добиете достъп до интелигентността на формата чрез Стратегията и Авторитета е толкова важно и е главният фокус на тази книга. Когато пасажерът Личност се предаде на Стратегията и Авторитета, Личността и Дизайнът заживяват в хармония, в съюз, като в същото време изпълняват индивидуално своята предопределена роля. Тогава откривате своята пътека, тогава възниква и основата на цялата любов, и тази основа е любовта към себе си. Без любов към себе си няма любов към другите. Когато изпитвате любов към себе си, ще знаете кой от заобикалящите ви отвън е подходящ за вас.

Дефиницията в Бодиграфа

Когато активираните портали от колонката за Дизайна и колонката за Личността бъдат вписани (оцветени) в Бодиграфа, се формират канали и някои центрове се дефинират.

И по-конкретно, когато двата портала в срещуположните краища на един канал са активирани от планета, те образуват дефиниран канал и в Бодиграфа са оцветени. А когато се дефинира канал, центровете в срещуположните му краища също се дефинират, или оцветяват. Това се нарича дефиниция в картата. Дефиницията създава това, което определяме като жизнена сила.

Например в тази карта се образува дефиниция, когато портали 11 и 56 дефинират Канала на Любопитството (11-56), а той на свой ред дефинира Центъра Аджна и Центъра на Гърлото. Пълната дефиниция, оцветените канали и центрове в картата, показва онези неща, които остават постоянни през целия ви живот и на които можете да се осланяте. Дефиницията присъства неизменно, във всяка секунда от всяка минута, от всеки час, от всеки ден, от всяка седмица, от всяка година до края на живота ви. Тя задава характеристиките на вашата жизнена сила в точни подробности. Дефиницията определя вашите Тип, Стратегия и Авторитет и ви показва къде да откриете надеждните „да“ и „не“ за себе си, когато вземате решения.

Дефиницията представлява сърцевината на нашето същество, потенциала, до който израстваме, когато обитаваме пълноценно 9-центровата си форма, а това става, като живеем автентично. Това е азът, който дълбоко в себе си познаваме, уникалната честота (на жизнената сила), която проектираме чрез аурата си в света още от раждането си. Графиката на тялото я потвърждава, а системата Хюман дизайн ни окуражава да я живеем.

Дефиницията разказва нашата история. Сложните и революционни възгледи за живота на Науката за диференциацията изискваха създаването на нов език за предаването на тази история. Ра го нарече „ключови думи“. Ключовите думи съставляват жив, символен език – езика на Хюман дизайн. Те са средство, чрез което се позоваваме на огромно количество информация, концентрирана в една дума или фраза. Почти всеки аспект от системата има своя ключова дума, с която се асоциира. Подобно на мантри, ключовите думи активират, или пробуждат, или ни свързват с химията на нашето тяло и нашата лична, уникална честота. Да изучаваме и да използваме езика на ключовите думи, е все едно да мислим чрез своята хормонална съобщителна система в тялото – това ни позволява да се свързваме с другите енергийно.

Когато съчетава ключовите думи на дефиницията с тези на отворените центрове, професионалният анализатор изгражда словесна картина на характера и предназначението на даден човек. Когато ключовите думи бъдат поднесени, разказът прониква в човека отвъд нивото на ума. Като пример, в илюстрацията вляво Центърът Аджна е свързан с Центъра на Гърлото чрез Канал 11-56. Тази дефиниция ни подсказва, че човекът иска да говори чрез своя ум, да казва какво мисли. Канал 11-56 се нарича Канал на Любопитството, дизайн на търсещия. 11-ият портал е Порталът на Идеите, а 56-ият – на Стимулирането. Този човек иска да сподели своите идеи. Благодарение на тази негова дефиниция всяка вечеря, на която присъства, е успех, защото той има желание да говори с всеки, който е готов да го слуша. Приятно му е да ангажира и стимулира останалите с разказите си.

Макар да има много идеи и често да казва, че планира да направи нещо с тях, рядко го прави. Неговите идеи не се материализират. Ако знае това за себе си, но не го разбира, то е извор на силна фрустрация. Тази дилема обаче си има своето основание – дефиницията свършва при Центъра на Гърлото, който е център на комуникацията. Ако Гърлото беше свързано с някой от четирите двигателя, или енергийни ресурси на тялото (Сърцето, Слънчевия сплит, Сакрала и Корена, разгледани по-подробно във Втори раздел), тогава този човек можеше да превърне комуникацията в действие. Можеше да предприеме някакви действия във връзка със своите идеи. В действителност обаче не е предопределен да прави с тях каквото и да било, а да ги споделя и може би вербално да стимулира някой друг да ги реализира някога. Когато следва Стратегията си да изчаква да бъде помолен или поканен да сподели идеите си, увеличава шансовете си за успех.

Още от Откъси от книги

Из „Възпламенени мозъци“

Зад книгата на д-р Кенет Бок стои осмислен 35-годишен опит на „медицински детектив“ – прозвище, завоювано благодарение на рядката способност да се разпознават и разплитат най-...

Из „Медицината на здравето срещу медицината на болестите: Другият път“, автор: д-р...

Книгата на популярния московски лекар осветлява истинските причини за появата на остеохондроза, хипертония, атеросклероза, диабет и други хронични страдания, нелечими...

Архив

Книги от автора

Електронен бюлетин на издателството КИБЕА