Изпробвайте тази медитативна практика: Любов към всички

Изпробвайте тази медитативна практика: Любов към всички

Уединете се някъде, където няма да ви безпокоят. „Заземете се“, като стъпите с цели ходила на пода, и наместете позата си така, че тялото ви да се чувства едновременно будно и отворено. Издължете гръбнака и повдигнете гръдния кош. Тъй като емоционалните състояния са дълбоко вградени в тялото, потърсете позата, която ви се струва най-хармонична с разширяването на любовта.

Започнете отново с няколко бавни и дълбоки вдишвания, като осъзнавате движението на всеки дъх през дробовете и тялото си.

След това насочете съзнание към намерението си за този сеанс. Кажете си наум това намерение. Може би то е да се пробудите за необятното море от възможности за любов или пък да намерите радост в свързването с всички хора, които ще срещнете днес.

Докато практикувате, не забравяйте внимателно да насочите съзнанието си към областта на сърцето. Обръщайте внимание на всички промени и усещания в тялото и лицето. Тези физически аспекти на преживяването са по-важни от конкретните фрази, които ще изберете.

Сега извикайте образа на цял рояк от хора – например на всички, които живеят във вашия квартал или район в страната. За целта можете да визуализирате гледката, която би се открила пред вас, ако летите ниско над земята. Макар да не виждате отделните хора, вие знаете, че те са там, почти под всеки покрив, заети с ежедневните си дейности – може би се хранят, почиват си, работят, молят се или просто се придвижват от едно място на друго. Разширете съзнанието си, за да обхванете цялата общност. Така ще включите хора, които познавате добре, други, които познавате малко, и такива, които изобщо не познавате. Можете да бъдете сигурни, че всеки един от тях също като вас в един или друг момент е копнеел за нещо повече в живота си – за щастие, за връзка, за постоянно усещане за покой. Нека осъзнаването на това фундаментално сходство между вас и другите да изпълни пространството между вашето сърце и сърцето на всеки от тях. Споделяте едни и същи желания, една и съща земя. Дишате един и същ въздух.

Със съзнанието, че сте свързани с всички тези хора по различен начин, мълчаливо си кажете следните древни фрази в същия или в свой собствен вариант, като изразите тези желания:

Нека всички се чувствате сигурни и защитени.

Нека всички се чувствате щастливи и омиротворени.

Нека всички се чувствате здрави и силни.

Нека всички живеете спокойно.

Изразявайте всяко пожелание едновременно с бавното и пълно поемане и изпускане на всеки дъх. Позволете на доброжелателността ви към всички хора във вашия квартал, град или регион да изпълни и смекчи вашето сърце.

Когато сте готови, разширете още повече обхвата на своето съзнание. Може да визуализирате цялата си страна или континент, насочвайки доброжелателността си към всички, които живеят там, като не забравяте, че това включва както хора, които познавате лично, така и необятно море от хора, които изобщо не познавате. Мълчаливо повторете фразите със съзнанието за всички тях.

Друг начин да експериментирате с любовта към всички е да разделите хората на две взаимно изключващи и допълващи се групи. Няма нужда от сложно аналитично мислене. Просто изберете един разграничителен критерий, който ви звучи разумно, като например „всички деца“ и „всички възрастни“ или „всички момичета и жени“ и „всички момчета и мъже“, или „всички страдащи“ и „всички, които в момента не страдат“.

На този етап можете да използвате и творчество, може би като изберете да се фокусирате върху „всички, които в момента спят“ и „всички, които са будни“, или може би „всички, върху които грее слънцето“ и „всички, които в момента се намират в тъмнината на нощта“. Важното е да не оставяте нито един човек извън кръга, да обхванете всички с вниманието си. След това повторете класическите фрази за всяка група, като ги изпълните със сърдечни благопожелания:

Нека всички деца се чувстват сигурни.

Нека всички деца се чувстват щастливи.

Нека всички деца се чувстват здрави.

Нека всички деца живеят спокойно.

Докато разпращате тези пожелания, внимателно се опитайте да доловите чувството, което стои под простичката дума „всички“. Сложете върху тази дума малко по-голям акцент, отколкото върху останалите, за да накарате сърцето си да се разшири още повече с всяко ваше пожелание.

Нека всички възрастни се чувстват сигурни.

Нека всички възрастни се чувстват щастливи.

Нека всички възрастни се чувстват здрави.

Нека всички възрастни живеят спокойно.

Когато приключите този сеанс и се върнете към нормалния ход на деня си, знайте, че всеки човек, когото срещате, вече е бил във фокуса на вашето любящо намерение днес. Използвайте това съзнание за създаването на нови микромоменти на свързване.

Повече за книгата

Още от Откъси от книги

„Негативното мислене“ не е това, което мислите: За неговата сила, болестта и изцелението

Четем „Когато тялото казва НЕ“ от д-р Габор Мате

Книгата изследва единството ум – тяло и влиянието му върху връзката стрес – болест. Насърчава познанието и изцелението и може да промени живота...

Електронен бюлетин на издателството КИБЕА