Из „ЖИВОТЪТ ТЕ ОБИЧА – ПРЕГЪРНИ ГО“

Из „ЖИВОТЪТ ТЕ ОБИЧА – ПРЕГЪРНИ ГО“

Автор: Луиз Хей

(откъси)

Глава 2. КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВАТ УТВЪРЖДЕНИЯТА

[…] Най-просто казано, утвърждение е всяко нещо, което изричате или мислите. Голяма част от онова, което хората обичайно казват и мислят, е доста негативно и не поражда хубави изживявания. Трябва да тренирате мисленето и говоренето си в посока на позитивни модели, ако искате да излекувате живота си.

Утвърждението отваря вратата. То е началната точка по пътя към промяната. Вие всъщност казвате на подсъзнанието си: Аз поемам отговорност. Съзнавам, че мога да направя нещо за промяната. Когато говоря за утвърждаване, имам предвид съзнателен избор на думи, които или ще ви помогнат да отстраните нещо от живота си, или ще ви помогнат да създадете нещо ново в живота си.

Всяка ваша мисъл и всяка изговорена дума са утвърждение. Вашият вътрешен диалог е поток от утвърждения. Вие използвате утвърждения във всеки момент, независимо дали го осъзнавате или не. Вие утвърждавате и създавате това, което преживявате, с всяка своя дума и мисъл.

Убежденията ви са просто привични мисловни модели, заучени в детството. Много от тях са ви доста полезни. Други убеждения може да ограничават способността ви да създавате тъкмо онова, което твърдите, че искате. Това, което искате, и това, в което вярвате, може да са съвсем различни неща. Трябва да обръщате внимание на мислите си, за да започнете да премахвате онези, които създават нежелани от вас изживявания.

Моля ви да разберете, че всяко оплакване представлява утвърждение на нещо, което не искате в живота си. Всеки път, когато се ядосвате, вие утвърждавате, че искате повече гняв в живота си. Всеки път, когато се чувствате като жертва, вие утвърждавате, че искате да продължавате да се чувствате като жертва. Ако ви се струва, че животът не ви дава онова, което желаете, то е сигурно, че никога няма да имате нещата, които животът дава на другите – докато не промените начина, по който мислите и говорите.

Вие не сте лош човек заради начина, по който мислите. Вие просто никога не сте се учили как да мислите и да говорите. […]

[…] В тази книга ще говоря по отделни теми (здраве, емоции на страх, критическо мислене, работа, пари и благополучие, приятели, любов и интимност, остаряване) и ще ви дам упражнения, които да ви покажат как да направите положителни промени в тези области.

[…] Изричането на утвърждения обаче е само част от процеса. Това, което правите през останалата част от деня и нощта, е дори още по-важно. Тайната на бързото и последователно проявление на утвържденията е в подготвянето на атмосфера, в която те да израстват. Утвържденията са като семена, посети в почва. Бедна почва – слаб растеж. Богата почва – изобилен растеж. Колкото повече избирате мисли, от които се чувствате добре, толкова по-бързо ще подействат утвържденията.

Така че избирайте си щастливи мисли. Просто е. И е постижимо. Начинът, по който избирате да мислите точно сега, е тъкмо това – избор. Вие може да не го разбирате, защото сте мислили по стария начин твърде дълго, но това наистина е избор.

Създаване на утвърждения
Процесът на създаване на утвърждения е съзнателен избор на определени мисли, водещи до положителни резултати в бъдеще. Те формират фокусна точка, която ви позволява да започнете да променяте мисленето си. Утвърждаващите изявления преминават отвъд реалността на настоящето и участват в създаването на бъдещето чрез думите, използвани от вас сега.

Когато казвате: Аз преуспявам, може в момента да имате малко пари в банката, но всъщност вие посявате семена на бъдещо благополучие. Всеки път, когато повтаряте това изявление, вие утвърждавате отново семената, които сте посели в съзнанието си.

[…] Твърде многото негативни мисли създават бариера срещу положителните утвърждения.

Ако кажете: Не искам повече да се разболявам, това не е утвърждение за добро здраве. Трябва ясно да заявите какво наистина искате: Приемам съвършеното здраве сега. Обаче Мразя тази кола няма да ви донесе хубава нова кола, защото не се изразявате ясно. Дори и да се сдобиете с нова кола, скоро навярно ще я намразите, защото тъкмо това сте утвърждавали. Ако желаете нова кола, кажете нещо като: Имам прекрасна нова кола, която задоволява всички мои потребности.

Ще чуете някои хора да казват: Животът ни съсипва (което е ужасно утвърждение). Представяте ли си какви изживявания ще привлече към вас това утвърждение? Разбира се, не животът ви съсипва, а вашето мислене. Подобни мисли ще ви накарат да се чувствате ужасно, а когато се чувствате ужасно, нищо добро не може да навлезе в живота ви.

Не губете време да говорите за ограниченията си: незадоволителни отношения, проблеми, болести, бедност и пр. Колкото повече говорите за проблема, толкова повече го затвърждавате. Не винете другите за онова, което не върви в живота ви – би било допълнителна загуба на време. Помнете, вие сте подвластни на законите на собственото си съзнание, на собствените си мисли и привличате определени преживявания в резултат на своя начин на мислене.

Нека сега се заемем с някои конкретни теми.

Бележка на автора: Всички упражнения в следващите глави трябва да се правят на отделен лист, затова ви препоръчвам да имате под ръка бележник, докато работите с книгата.

[…]

Глава 11. УТВЪРЖДЕНИЯ ЗА ЛЮБОВ И ИНТИМНОСТ

Любовта ме обгръща.

Аз съм достоен за любов, обичам и ме обичат.

Негативни твърдения за любовта и близостта
Отбележете кои от твърденията се отнасят за вас. До края на тази глава ще можете да заместите негативните мисли с положителни.

 • Страхувам се от отхвърляне.
 • Любовта е кратка.
 • Чувствам се като в капан.
 • Любовта ме плаши.
 • Трябва да правя всичко по нейния/ неговия начин.
 • Ако се грижа за себе си, той/ тя ще ме изостави.
 • Ревнив съм.
 • Не мога да бъда себе си.
 • Не съм достатъчно добър.
 • Не искам брак, какъвто имаха родителите ми.
 • Не знам как да обичам.
 • Ще бъда наранен.
 • Не мога да кажа „не“ на някого, когото обичам.
 • Всички ме изоставят.

Как сте преживявали любовта като дете? Наблюдавали ли сте как родителите ви изразяват своята любов и привързаност? Прегръщали ли са ви много? Или в семейството ви обичта се е изразявала чрез противопоставяне, викове, плач, затръшване на врати, манипулативност, контрол, мълчание или отмъщение? Ако е било така, то вие по всяка вероятност търсите подобни изживявания и като възрастни. Намирате хора, които затвърждават тези идеи. Ако като дете сте търсели любов, но сте намирали болка, то и като зрял човек намирате болка вместо любов,... докато не се освободите от старите семейни модели.

Упражнение: Чувствата ви по отношение на любовта
Отговорете на следните въпроси възможно най-точно:

 1. Как приключи последната ви връзка?
 2. Как приключи връзката преди нея?
 3. Помислете за последните си две връзки. Какви бяха основните проблеми между вас?
 4. Как тези проблеми ви напомняха за отношенията ви с единия или с двамата ви родители?

Може би всички ваши отношения са приключвали, защото вашият партньор ви е изоставял. Вашата потребност да бъдете изоставяни може да идва от развод, от отдръпването на родител, защото не сте били онова, което е искал от вас, или поради смърт в семейството.

За промяна на модела трябва да простите на родителя си и да разберете, че не се налага да повтаряте това поведение от миналото. Когато освободите родителите си, освобождавате и себе си.

Зад всеки навик или модел, повтарящи се отново и отново, стои потребност вътре в нас от такова повторение. Потребността е свързана с някои наши убеждения. Ако я нямаше нуждата, ние не бихме преживявали това, не бихме го правили и нямаше да бъдем такива. Самокритиката не премахва модела – постига го освобождаването от потребността.

Работа с огледало

Седнете пред огледалото и се погледнете в очите, поемете дъх и кажете: „Искам да се освободя от потребността от отношения, които не ме зареждат и подкрепят“. Кажете го пет пъти пред огледалото, като всеки път му придавате все по-голямо значение. Мислете за някои от отношенията си, докато го казвате.

Упражнение: Вашите отношения
Отговорете на следните въпроси възможно най-точно:

 1. Какво научихте за любовта като дете?
 2. Имали ли сте началник, който да е бил „точно като“ единия от родителите ви? По какво си приличаха?
 3. Вашият партньор или съпруг/а прилича ли на някой от родителите ви?
 4. Какво или на кого трябва да простите, за да промените този модел?
 5. От позицията на новото ви разбиране, каква бихте искали да бъде връзката ви?

Упражнение: Любов и интимност

Да разгледаме тези убеждения. Отговорете на всеки от въпросите по-долу, после напишете положително утвърждение (в сегашно време), което да замести старото разбиране.

1. Чувствам ли се достоен да имам интимна връзка?

Примерен отговор: Не. Другият би избягал, ако наистина ме познаваше.
Примерно утвърждение: Аз съм обичан и достоен да бъда опознат.

2. Страхувам ли се да обичам?

Примерен отговор: Да. Страхувам се, че моят партньор няма да ми бъде верен.
Примерно утвърждение: В любовта винаги съм в безопасност.

3. Какво печеля от това убеждение?

Примерен отговор: Не допускам романтика в живота си.
Примерно утвърждение: Безопасно е да отворя сърцето си и да допусна любовта.

4. Какво ме заплашва, ако се откажа от това убеждение?

Примерен отговор: Ще поставя другия на първо място и ще бъда наранен.
Примерно утвърждение: Безопасно е да споделям съкровената си същност с другите.

***

Негативните твърдения от началото на тази глава са повторени по-долу наред със съответстващо утвърждение. Направете тези утвърждения част от ежедневието си. Казвайте ги често в колата, на работа, пред огледалото или всеки път, когато почувствате, че негативните ви мисли се завръщат.

Страхувам се от отхвърляне.
Аз обичам и приемам себе си и съм в безопасност.

Любовта е кратка.
Любовта е вечна.

Чувствам се като в капан.
Любовта ме кара да се чувствам свободен.

Любовта ме плаши.
За мен е безопасно да изпитвам любов.

Трябва да правя всичко по неговия/ нейния начин.
Ние винаги сме равнопоставени партньори.

Ако се погрижа за себе си, той/тя ще ме изостави.
Всеки от нас се грижи за себе си.

Ревнив съм.
Ревността е само несигурност. Сега укрепвам своята самоувереност.

Не мога да бъда себе си.
Хората ме обичат, когато съм себе си.

Не съм достатъчно добър.
Достоен съм за любов.

Не искам брак, какъвто имаха родителите ми.
Аз не съм моите родители. Надраствам техните модели.

Не знам как да обичам.
Любовта към себе си и другите става все по-лесна с всеки изминал ден.

Ще бъда наранен.
Колкото повече се отварям за любовта, в толкова по-голяма безопасност се намирам.

Не мога да кажа „не“ на някого, когото обичам.
Партньорът ми и аз уважаваме взаимно решенията си.

Всички ме изоставят.
Сега създавам дълготрайни отношения на любов.
Позволявам си да изживея интимна любов.

Терапия за любов и интимност

Аз съм едно цяло с Живота и целият Живот ме обича и подкрепя. Затова утвърждавам за себе си любов и близост в моя свят. Аз съм достоен за любов. Аз не съм моите родители, нито техните модели за взаимоотношения. Аз съм моята уникална същност и избирам да създавам и поддържам трайни отношения на любов, които зареждат и двама ни и ни подкрепят по всякакъв начин. Взаимно толерантни сме и сме в хармония, като проявяваме най-доброто у себе си. Ние сме в романтична връзка и сме най-добри приятели. Ликувам в тази трайна връзка. Това е истината за моето съществуване и аз я приемам. Всичко в моя любовен свят е наред.

Още за книгата

Още от Откъси от книги

Какво представлява изцелението?

Четем „Живот в зоната на преход“ от д-р Джеймс Холис

В откъса: Колкото по-добри са условията на живот, толкова повече осъзнаваме, че нещо не е наред: какво се случва. Приспособяването към средата и изгубването на идентичността...

Дишането като котва

Четем „Лечение на депресията без медикаменти“ от д-р Джоуди Скиликорн

В откъса: Дъхът – мост между живота и смъртта, миналото и настоящето, вътрешното и външното, но и между съзнателното и несъзнателното, тялото и ума, емоциите и духа. Мозък...

Прегръдките са интелигентни

Четем „Изкуството да обичаш себе си“ от Алберто Симоне

Предизвестените изводи от ограничаването – и дори прекъсването – на човешкия контакт. Рискът от самотата и стреса от изолацията: последиците за хомо сапиенс като биологичен...

Електронен бюлетин на издателството КИБЕА