Из „Клетъчно пробуждане“. Да живеем в хармония с природата

Из „Клетъчно пробуждане“. Да живеем в хармония с природата

Свързване с вътрешната мъдрост

Ние живеем в най-вълнуващото време. Земята търпи значителни промени и нашата галактика навлиза в нова астрологична епоха. В науката и технологиите почти всекидневно се правят нови открития. В природния свят откриват нови видове, възраждат се привидно изгубени стари знания, а ние имаме достъп до огромно количество нова информация. Общуваме помежду си на ниво, недостижимо преди. Сега информацията е по-достъпна за нас отвсякога и сякаш ни залива порой от нови идеи, нови научни открития и новини. Всеки ден знаем повече от предишния. Всеки ден съзнанието ни се разширява. Всяка сутрин се будим с нови въпроси в ума си, все едно дали си даваме сметка за тях или не. Въпросите на мнозина са обикновени, но все повече и повече хора си задават по-дълбоки въпроси, свързани с нашата същност и смисъла на живота.

Всеки ден получаваме нова информация от медиите и може би в нея са скрити някои от търсените отговори. Но как да пресеем цялата информация и да решим кое е значимо за нас и кое не е? И – по-важното – как да различим истинското от фалшивото? Огромна част от информацията е противоречива, особено що се отнася до здравето. Днес шоколадът е полезен, утре вече е вреден. Днес червеното вино ще ти помогне да живееш по-дълго, като те предпазва от сърдечни заболявания, утре може да скъси живота ти, като те предразположи към чернодробни болести. Трудно е да решиш на кое да вярваш.

Ние на Запад сме обект на огромен заговор. Учили са ни, че ако искаме мъдрост и знание, трябва да търсим извън себе си. Учили са ни, че жизненоважната информация е в библиотеките, в университетите и в умовете на другите. Никога не са ни казвали, че можем да погледнем и навътре. Въпреки че през последните години много хора започнаха пътуването към себе си чрез медитация, йога и други източни практики, все още сме склонни да чакаме други да ни казват как да бъдем себе си. Но всеки път, когато потърсим мъдростта извън себе си, тя мигновено престава да бъде наша и се превръща в нечия чужда мъдрост. Ние не сме в състояние да внесем собствената си неповторимост, собствената си мъдрост в универсалната картина, в по-голямото цяло. А трябва да изживяваме своята уникалност, защото тя създава реда в по-голямото цяло. Щом престанем да се вглеждаме навътре и насочим поглед навън, това води до посредственост, стандартизация и контрол в целия свят.

Отговорът на всеки въпрос, който бихте могли да зададете, е вътре във вас. Истината не е „там някъде“, а вътре във вашата изумителна същност, защото вие сте много повече, отколкото бихте могли да си представите.

Ние не сме отделни, изолирани индивиди, а многоизмерни взаимосвързани същества от светлина, живеещи във взаимосвързана вселена. Ставащото около нас оказва пряко и осезаемо въздействие върху телата ни и – също така – нашият начин на живот влияе пряко върху вселената. Ние сме вибрационни създания, живеещи във вибрационна вселена, която на най-фундаменталното си ниво е комбинация между енергия и съзнание. Всеки от нас създава собствената си реалност чрез съзнанието си, но тялото е вместилището на това съзнание. Ако тялото не е балансирано, то и съзнанието не може да бъде напълно изразено. В резултат ние се свиваме и на свой ред светът за нас се свива.

Проблемът не е в самата вселена – тя е в съвършен баланс. Този баланс не е статичен, а е състояние на динамично равновесие, тъй като вселената постоянно се движи и разширява. Тя е съзнаваща и знае как да се балансира, затова постоянното разширение е възможно. Самата ѝ тъкан съдържа знанието за постигането на този баланс. Това знание се нарича универсална мъдрост, мъдростта на хармонията. Универсалната мъдрост обхваща всичко. Тя е във всяка материя, всяка планета, всяко живо същество и всяка субатомна частица.

По същия начин проблемът не е в Майката Земя, тъй като тя е част от съзнаващата вселена и носи мъдростта, която ѝ помага да остане в баланс. Независимо какво ние, хората, причиняваме на планетата, природата винаги възстановява хармонията. Там, където сме изчерпали или замърсили, с течение на времето природата възстановява и почиства. Това е великата сила, която позволява животът да продължава.

Рудолф Щайнер казва, че ако искаме да се излекуваме, първо трябва да изцелим земята и в тези думи наистина има голяма мъдрост. Майката Земя е щедра кърмилница и колкото повече грижи и внимание ѝ посвещаваме, толкова по-щедро ни се отплаща тя. Когато є бъде позволено, тя осигурява всичко, което ни е необходимо, в най-ефикасна и жизнена форма, за да подпомогне добруването ни и по-нататъшния ни растеж.

Наше естествено състояние е да бъдем едно със Земята и вселената. Мъдреците от древността са го разбирали. Когато нашият микрокосмос, енергията на клетъчно ниво, е в хармония с макрокосмоса – света извън тялото – няма нещо, което да не можем да направим. Родени сме да мечтаем и чрез нарастващото си съзнание да превърнем мечтите в реалност. Родени сме да имаме велики идеи и да ги осъществяваме. Какъв живот искате да живеете? Какви преживявания желаете и – по-важното – кои преживявания бихте искали да отбягвате? Всичко е възможно за нас, когато живеем в хармония с макрокосмоса. Това е истинското значение на човешкия потенциал.

В наши дни рядко се говори за осъществяването на нашия потенциал, а когато се говори, картината е доста неясна. В съвременното общество реализирането на потенциала се свързва с неща като получаване на хубави оценки в училище, намиране на хубава работа, купуване на имот, финансово благополучие и спестявания за старини. А в дъното на тези идеи се крие страхът да не би да не успееш да реализираш този потенциал поради лошо здраве.

Като деца ние, всички, мечтаем какво искаме да правим, когато пораснем, но с годините обикновено ни научават да правим компромиси с мечтите си, да се събудим и да започнем да живеем в „реалния свят“. Всъщност истината е, че са ни научили да спим и да прекъснем връзката с истинската същност на живота.

Само страхът може да ви попречи да правите онова, което наистина желаете. В съвременното общество се отделя огромно внимание на увековечаването на страха, тъй като той е най-ефективният начин за контрол над масите. Страхуваме се от бедността, от лошото здраве, от войната и тероризма и правителствата се грижат да продължаваме да насочваме вниманието си към тези неща, като ни казват, че обявяват война на всичко, от което се страхуваме. Но страхът никога не се преодолява чрез борба, тъй като всяка война само поражда още страх. Може би е време да изберем да насочваме вниманието си към желаното, вместо към нежеланото.

Можете ли да си представите колко прекрасно е да не се страхувате? Нима не би било прекрасно да разбирате собственото си тяло толкова добре, че да можете бързо и ефикасно да възстановявате баланса и хармонията му? Нима не би било прекрасно да можете да живеете в изобилие на всяко ниво, да се радвате на живота, за който сте мечтали?

***

Трите етапа на лечението

 Трите етапа на лечението са модел за работа с хора, които не искат да натоварват тялото с още стрес. Когато някой е наистина зле здравословно, обикновено има множество различни симптоми. Някои от практикуващите алтернативна медицина ще се опитат да лекуват всички тези симптоми с купища добавки, билки и лекове, но това може само да засили стреса и тогава няма особена разлика с алопатичното лечение. Важно е не толкова какво използваме, а как го използваме.

Трите етапа на лечението целят да възстановят цялостността на човека в ред, обратен на онзи, по който е била изгубена. Това е процес на внимателно отваряне на енергийните пътища в тялото, така че човекът да може да се свърже с вътрешната си мъдрост. Дават му се сила и позволение да се вслушва в състоянието си, защото отговорите могат да бъдат намерени само вътре. Вие знаете как да излекувате себе си. Ако имате чувството, че не знаете, причината е, че токсичността е скрила посланието. Внимателно позволете на тялото си да се освободи от ненужното и трябва да последва изцеление.

Виждате, че това е пълна противоположност на подхода, възприет от толкова много лекари и алтернативни лечители, които третират симптомите и предписват алопатично лечение. Ако срещна човек с паразити, аз няма да се опитам да му предпиша еликсир, който да ги унищожи. Паразитите са част от изумителната вселена и имат същото право да живеят като вас и мен. Убиването им не е ли в разрез с природния закон? Трите етапа целят да променят условията в епруветката на приемника, за да създадат среда, неподходяща за паразити. Тогава паразитите ще напуснат тялото в търсене на по-добър дом. Това е работа в партньорство с природата, а не опит за надделяване над нейните съвършени модели и ритми. Трябва да помним, че е отговорност на всеки индивид да възстанови баланса и хармонията в своето тяло, вместо да хвърля вината върху външен нашественик или патоген.

В трите етапа е вплетено намерението човекът да се отвори за всички природни ритми. За да бъде в хармония с живота, тялото е устроено да откликва на тези ритми. Клетките ни танцуват със слънцето и луната, докато осъществяват 24-часовия цикъл на метаболизиране и пречистване, органите танцуват с мелодията на деня и енергиите и светлината, протичащи през всички нас, се надигат и спадат заедно със сезоните. Определени моменти от годината като равноденствията ни осигуряват допълнителна енергия за пречистване, но ние трябва да сме способни да откликнем на тези специални моменти, ако искаме да се възползваме от тяхната енергия.

Когато внимателно отворим индивида и му напомним кой е всъщност, виждаме невероятно нарастване на човешкия потенциал. Там, където болестта е била определяна като нелечима, сега се вижда път за завръщане към здравето. Там, където съществуванието е било сиво и неудовлетворяващо, сега нараства страстта към прекрасния и изпълнен с приключения живот. Най-вълнуващото пътуване, което някога ще предприемете, е откриването на истинската ви същност и на какви изумителни неща сте способни.

Ако искаме да се избавим от токсичността, трябва внимателно да укрепим пътищата на елиминация вътре в тялото. В следващата глава ще говоря за някои прости, но изумителни техники, които можете да използвате. Ако искаме излекуването да бъде процес на все по-голямо отваряне, свободен от стрес, важно е да постигнем синхрон между прилива и отлива на токсини в тялото, така че скоростта на освобождаването им от клетката да съвпада със скоростта на елиминирането им от тялото. Не трябва да изтеглим токсините от едно място в тялото и да ги сложим на друго. Това може да излекува някои симптоми, но всъщност ще създаде нова болест. Всеки трябва да бъде бдителен и да си дава сметка за това движение.

Истинското изцеление изисква да отворим блокираните пътища в тялото в ред, обратен на онзи, по който са се затворили.

                                                  ПОРЪЧАЙ                                                                                             

Всички книги от мартенската кампания „Десетдневка на женския род: 10 важни книги на –40%“

Още от Откъси от книги

Из „Медицината на здравето срещу медицината на болестите: Другият път“, автор: д-р...

Книгата на популярния московски лекар осветлява истинските причини за появата на остеохондроза, хипертония, атеросклероза, диабет и други хронични страдания, нелечими...

Из „Йога за развиване на свръхмозък“, автор: Мастър Чоа Кок Сюи

Ценно помагало с простичка, доказана във времето и валидирана от специалисти техника за избистряне на ума, разгръщане и повишаване на потенциала му. Дори да не се стремим...

Архив

Книги от автора

Електронен бюлетин на издателството КИБЕА