Из „Шуслерови соли. Наръчник по биохимията на д-р Шуслер“

Из „Шуслерови соли. Наръчник по биохимията на д-р Шуслер“

НОВО! В откъса са представени 15 класически и 6 нови допълнителни средства и възможности за употребата им като биохимичен метод за възстановяване на клетките. Така 6-ото преработено издание на енциклопедията на Шуслеровите соли включва в реперториума си (индексиран справочник на симптомите, съдържащ рубрики, под които са изброени използваните при дадени симптоми соли) прилагането на 33 вместо досегашните 27 соли. Те представляват минерални вещества, служещи за основни градивни елементи на клетката и здравето ни като цяло. Използват се в медицината като метод за активизиране на самовъзстановителните процеси, спомагащо за постигане на равновесие между физиологичното и емоционалното състояние.

Книгата ще е налична на щанда на КИБЕА на предстоящата Алея на книгата в София (4–10 септември 2023).

***

26. ПЕТНАДЕСЕТ КЛАСИЧЕСКИ И ШЕСТ НОВИ ДОПЪЛНИТЕЛНИ СРЕДСТВА И ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА УПОТРЕБАТА ИМ

26.1. Исторически данни

В сравнение с днешните възможности в края на ХIХ век д-р Шуслер разполага с незадоволителни аналитични методи и не може да установи всички минерални вещества, които постоянно се намират в организма ни и играят голяма роля. С течение на времето се допълват още важни минерали, така че към настоящия момент разполагаме с общо 33 различни съединения от минерални вещества.

Допълнителните 21 съединения от минерални вещества разширяват 12-те Шуслерови соли до 33. Те в никакъв случай не са по-маловажни. В организма се срещат в изключително малки количества, но това няма отношение към тяхното въздействие.

Тъкмо обратното: тези съединения са от изключително значение.

Трябва да се отбележи, че още не всички са достатъчно изследвани по отношение на качествата им; за някои от тях няма достатъчно натрупан опит. Калиум йодатум № 15 (калиев йодид) и Калциум карбоникум № 22 (калциев карбонат) са две особено значими комбинации от минерали, които се използват често – особено в планинските райони – и за техния ефект има достатъчно информация.

Що се отнася до другите допълнителни соли, възможно е да откриете в приложената таблица празни полета за определени данни или при разглеждането на дадено минерално вещество да липсва конкретен обсег на действие, както е обичайно за 12-те основни соли.

При отделни допълнителни соли се усеща, че те по-скоро са предмет на хомеопатията, най-вече при разглеждането на традиционните области на приложение.

Все пак всичките „нови“ минерални соли доказват, че с пълно право заемат място в поредицата биохимични вещества. Тъй като допълнителните комбинации от минерални вещества са разпределени в тялото по най-прецизен начин, потенциране D12, което д-р Шуслер предвижда за флуора в съединение с калция, за желязото в съединение с фосфора и за силициевата киселина, е разумно и целесъобразно. Тук е валидно вече формулираното правило:

ЗАПОМНЕТЕ: Колкото по-голямо значение има дадено вещество за тялото, толкова по-важно е да се съблюдава съответната дозировка.

Това се вижда много добре при минерално вещество № 15, Калиум йодатум. То има голямо значение за хората, живеещи далеч от море. Ако на страдащите от недостиг на минерала се дават големи количества от него, се наблюдават признаци на отравяне. За организма е полезна само подходящата доза в много разредено състояние. Тогава той може да използва предлаганите полезни вещества в щитовидната жлеза.

26.2. Из историята на биохимията по д-р Шуслер

Професор д-р Адриан посочва още през 1926 година в книгата си „Биохимичният личен лекар“ много вещества, които се намират в постоянния състав на тялото. Става дума предимно за микроелементи, които отчасти са физиологично много важни, но се съдържат в ниско физиологично количество в човешкото тяло. Част от тях вече се покриват от въведените и разпространени разширени (допълващи) средства. Той пише:

„Друг важен въпрос относно ефективността на биохимичния лечебен метод е следният – дали въведените от Шуслер 11 средства са наистина достатъчни за лекуване на всички лечими изобщо болести, както е считал Шуслер. Практици, лекари, дори лаици – ако не броим отделни изключения – държат непременно на това свещено число 11 (или 12) и в тези кръгове цари, явно заради почит към майстора, антипатия към всички промени в този доказал се метод, също и по отношение на броя на веществата.

Съвременната наука обаче дава друг отговор на този въпрос. Тя е доказала, че освен познатите по времето на Шуслер неорганични вещества са налични и други – дори да са само съдържими в минимални количества в праховите съставни части на човешкия организъм – например манган, йод, арсен и др. Подробно описание на тези съставни части се съдържа в обширното четиритомно издание на д-р Фриц Кан: „Животът на хората, една народна анатомия, биология, физиология и история на развитието на хората, Щутгарт, Дружество на приятелите на природата Космос, 1924-26. Според него в човешкото тяло се срещат 29 от 80-те досега доказани елемента, и то в следните количества:

кислород: 40 кг • въглерод: 20 кг • водород: 7 кг • азот: 3 кг • калций: 2 кг • фосфор: 1 кг • хлор: 200 г • сяра: 175 г • натрий: 150 г • калий: 100 г • флуор: 75 г • магнезий: 50 г • желязо: 5 г • силиций: 3 г • манган: 3 г • алуминий: 1 г • йод: 0,1 г • арсен: 0,0005 г • и по една следа от: мед, олово, цинк, литий, бром, лантан, дидим, церий, ванадий, хром, молибден.

Ако и за последните елементи да не е установено със сигурност, до колко наличието им в организма е постоянно и необходимо, то все пак не може да се отрече, че употребата им като лечебни средства редом с 11-те функционални вещества като заместител и в духа на Шуслеровата биохимия, не изглежда да е в противоречие с нея. Ако тяхното приложение при определени болести се окаже успешно, както твърдят доверени източници, то би било недалновидно да затворим очи пред тази нова гледна точка. Д-р мед. Райф от Олденбург счита затова следните съединения за подходящи за включване: Манганум сулфурикум, Алуминиум суфурикум, Арсенум йодатум и Калиум йодатум. От други места идват други сходни предложения. Надявам се близкото бъдеще да ни донесе сигурни изводи по този въпрос.“

Науката винаги горещо се е интересувала от състава на тялото по отношение на минералните вещества. Това е повлияло и на развитието на биохимията по д-р Шуслер. Докато Шуслер се занимава само с 11, респективно 12 минерални съединения, след смъртта му през 1898 започва разширяване на лечебния му подход, обусловено от по-нататъшно развитие на науката за тялото. Тук особено трябва да се спомене Дитер Шьопвинкел.

В тази глава ще се спрем на този въпрос, като се занимаем с разширените средства и най-вече обърнем нимание на шестте нови такива, разработени от Адлер Фарма в Цел ам Зе. Тяхната необходимост произтича директно от данни за състава на тялото.

Таблица 26.1.: 21 допълнителни соли

Из Шуслерови соли - 6 преработено издание

26.4. Практическо приложение

Към всяко класическо разширено средство ще намерите „практически примери за приложение“. Изниква въпросът, защо както тук, така и в реперториума са изведени практически примери. За това има особена причина.

От една страна, специфичното приложение на отделните минерални съединения трябва да бъде веднага разпознаваемо. От друга страна, читателите ще забележат, че някои от тези примери до някаква част се различават от дадените в реперториума. Зад това се крие фактът, че интервенциите се избират в зависимост от проблемите, които стоят на предно ниво. Например, при една алергия на предно ниво може да се изведе кожата или черния дроб или белите дробове. Също така, при изтощение водеща роля може да имат различни области, тъй като, от една страна, става дума за физическа дейност, а от друга – за дейността на мозъка. Чрез разширените средства на предна линия излизат натоварвания за здравето, които не са видими в областта на базовите средства. Това се наблюдава особено при 6-те нови разширения.

На места сме направили по-обширен обзор, който после разбиваме на отделни подточки в подробния реперториум. От огромно значение е на предна линия винаги да стои индивидуалното комбиниране на тези средства. Това не противоречи на обобщените (генерализирани) смеси. Те са предвидени за улеснение на работата с биохимията по д-р Шуслер – особено в началото.

26.5 Калиум арсеникозум № 13

[По този начин са представени всичките 15 класически и 6 нови допълнителни средства и възможности за употребата им]

Калиев арсенит – K3AsO2

26.5.1 Начин на действие: укрепващо – пречистващо

Арсенът има значение за кожата и косата, черния дроб, бъбреците. Оказва по-скоро забавящо въздействие върху мозъчните процеси и обмяната на веществата. То е подсилващо средство за случаите на изтощение. № 13 е функционално средство за хипофизата и има регулиращи свойства в надстроенaта хормонална йерархична система, като и за взаимодействието между оста хипоталамус–хипофиза ендокринни жлези. Така надбъбречните жлези, щитовидната жлеза и гонадите биват регулирани.

Калиум арсеникозум има връзка предимно с кожата и затова се прилага при труднолечими кожни заболявания и хронични кожни болести, придружени от силен сърбеж като например суха екзема. Той се използва, когато заболяването не може да се повлияе от другите Шуслерови минерали.

Калиум арсеникозум помага при нервни смущения вследствие на анемия и слабост, при състояния на отпадналост, парализи и крампи, т.е. действа укрепващо. Това минерално вещество има доказан ефект и при стомашно-чревни възпаления, стомашно-чревни кръвоизливи и водниста диария.

26.5.2 Арсенът и неговите функции в тялото

В тялото редовно се намират арсенови съединения – в кожата и косата, в щитовидната жлеза, черния дроб, бъбреците и мозъка. Калиум арсеникозум влияе на метаболизма в организма, като забавя различни процеси.

26.5.3 Практически примери за приложение

Апатичност, свързана с голяма отпадналост: Ферум фосфорикум № 3, Калиум фосфорикум № 5, Натриум хлоратум № 8, Калиум арсеникозум № 13, Калциум карбоникум № 22.

Хормонален дисбаланс – нередовен цикъл или липса на цикъл: Калциум фосфорикум № 2, Калиум хлоратум № 4, Магнезиум фосфорикум № 7, Калиум арсеникозум № 13, Купрум арсеникозум № 19, Цинкум хлоратум № 21, Аурум хлоратум натронатум № 25, Селениум № 26.

Менструация, полименорея (чест цикъл): Калциум фосфорикум № 2, Ферум фосфорикум № 3, Калиум арсеникозум № 13, Цинкум хлоратум № 21, Аурум хлоратум натронатум № 25.

Менструация – твърде продъжителна: Калциум флуоратум № 1, Калциум фосфорикум № 2, Ферум фосфорикум № 3.

ПМС – предменструален синдром: Калциум фосфорикум № 2, Калиум хлоратум № 4, Магнезиум фосфорикум № 7, Калиум арсеникозум № 13, Манганум сулфурикум № 17, Купрум арсеникозум № 19, Цинкум хлоратум № 2, Аурум хлоратум натронатум № 25.

26.5.4 Взаимовръзки между Калиум арсеникозум и структурите на характера

Какво говори за непосредствена „повреда“ в живота? Това е отчуждението!

То започва понякога още в кърмаческа възраст, когато „изказванията“ на този толкова млад живот не се вземат на сериозно, не им се отговаря или не се взема под внимание „посланието“, което искат да предадат.

Човек все повече се отчуждава от своя собствен смисъл – заученият навик става негова втора природа. Той вече не може да „усети“ собствения си изначален усет. И така, някой, който твърди за себе си, че стои все още близо до собствения си вътрешен живот, не забелязва, че всъщност е станал жертва на насъбрана инатливост.

Заприщените чувства в този случай пречат на реалистичния поглед; той попада в собствен капан. Когато непосредствеността, от която струи сила, интуиция и живец, е разрушена, намaлява виталността.

Резултатът – изтощение с дълбоко вътрешно безпокойство.

А как би трябвало да бъде?

Когато човек престане на всяка цена да се вкопчва в идеята да стане по-зрял и мъдър, престане да се страхува непременно да не пропусне нищо на този свят, тогава се наблюдава отпускане. Човек се превръща в партньор с чувство за хумор, с когото мнозина биха искали да извървят част от житейския си път. Без верни спътници на този свят е пусто. Живот, в който липсва вдъхновение от приятел или приятелка, е сив и оскъден.

Който се обогати по този начин, който придружава другите и споделя пътя си с обични и мъдри хора, успява да събуди живота в най-дълбоките си гънки и изживява виталността, която струи от тези дълбини.

Сърцето и разумът, усетът и усещанията трябва да са в сравнително равновесие, за да може човек да се държи подобаващо.

Към Енциклопедията на Шуслеровите соли

Още от Откъси от книги

Из „Възпламенени мозъци“

Зад книгата на д-р Кенет Бок стои осмислен 35-годишен опит на „медицински детектив“ – прозвище, завоювано благодарение на рядката способност да се разпознават и разплитат най-...

Из „Медицината на здравето срещу медицината на болестите: Другият път“, автор: д-р...

Книгата на популярния московски лекар осветлява истинските причини за появата на остеохондроза, хипертония, атеросклероза, диабет и други хронични страдания, нелечими...

Из „Йога за развиване на свръхмозък“, автор: Мастър Чоа Кок Сюи

Ценно помагало с простичка, доказана във времето и валидирана от специалисти техника за избистряне на ума, разгръщане и повишаване на потенциала му. Дори да не се стремим...

Архив

Електронен бюлетин на издателството КИБЕА