За произхода, смисъла и посланията на житните кръгове, които ни говорят с езика на Свещеното Писание

За произхода, смисъла и посланията на житните кръгове, които ни говорят с езика на Свещеното Писание

Разговор с Константин Златев, автор на „Сакралните послания в житните кръгове“

Защо се появяват житните кръгове и какво е тяхното сакрално послание?

Фигурите в житните поля, наречени пиктограми, от десетилетия съпътстват земното човечество. Техни автори са разумни същества, чието духовно развитие надвишава нашето. Те ни предупреждават за надвиснали над главите ни бедствия —следствие от експлоататорското отношение на хората към природата и на упадъка в общочовешкия морал. Наричаме посланията им „сакрални” (т.е. свещени), понеже са родени от същата онази Мъдрост, създала свещените писания на народите, и защото са насочени към най-святото място в човешката личност — душата, единствено способна да възприеме напътствията им и да ги превърне в реалност.

С какво тълкуванията на арх. Мариана Везнева се различават от другите опити за разгадаване на този информационен код?

Арх. Мариана Везнева е уникално явление поради факта, че първа в света разчете посланията в житните кръгове. Тълкуванията ѝ са различни от другите опити в тази насока, тъй като тя е била обучавана от авторите на пиктограмите на езика, който те използват, за да ги създават. След успешното завършване курса на обучение тази българка е в състояние свободно да разчита съдържанието на фигурите и да го предава в достъпна за всички форма.

Девет от десет пиктограми са на територията на Англия. Повечето изследователи намират връзка с древното езическо светилище край Ейвбъри. Култовата приемственост е факт и все пак защо „учението, обосновано от позициите на християнското богословие и духовното познание“ намира конкретен израз в близост до езически артефакти, а не в пространство, което би се асоциирало категорично с християнството?

Според мен не съществува пряка връзка между посланията в житните кръгове и езическите светилища — нито в Англия, нито където и да било другаде по света, където се появяват пиктограми. Езическият светоглед и култова практика са само бледо отражение на онова дълбоко и разностранно познание за света на човека и за духовната вселена, които демонстрират нагледно и съвсем убедително съществата — създатели на тези нестандартни послания. В този смисъл асоциациите с християнска (в нейното екзотерично-каноническо или църковно изражение) или езическа символика са произволни и не отговарят на универсалното съдържание на пиктограмите.

Книгата съдържа редица апокалиптични предвиждания за бъдещето на човешката цивилизация – каквато я познаваме сега. Твърдите също обаче, че човекът ще оцелее. Защо тези две твърдения са само наглед противоположни? Какво има по средата и как то препраща към мисията на отделния човек за спасяването на Земята? Поединично ли ще се спасяваме, или пътят е друг?

Прогнозите за бедствия и катаклизми, както всички виждаме, се сбъдват с удивителна точност. Те не са част от Божия план за Земята и човечеството, а плод на собственото ни неразумно отношение към единствения ни космически дом. Ала въпреки всичко ще оцелеем — по две причини: 1) пробужда се съзнанието на все повече хора по света и те ясно осъзнават, че не можем повече да продължаваме така, че е нужна промяна и че ние самите сме част от нея; 2) напредналите в духовен аспект същества, които са поели отговорност за човечеството, няма да допуснат загиването на цивилизацията, но ни стимулират да внесем съществени изменения в устоите, върху които тя се гради. Планетата ни заедно с цялата Слънчева система постепенно преминава в космическа среда с по-благоприятни условия за развитие на всички равнища. Дали преходът ще бъде осъществен чрез глобални катаклизми, или плавно, с минимални сътресения — това зависи както от отделния човек, така и от всички нас като разумна общност.

Пиктограмите са сложен метаезик, за чието разчитане са необходими посредници. Защо глобални послания, засягащи пряко бъдещето на човешката цивилизация, трябва да бъдат закодирани по този начин?

Съществата от невидимия свят, които ни подават ръка в този така труден и отговорен момент за човешкия род, общуват с нас чрез множество посредници, избрани от тях, и под различни форми. Пиктограмите са една от тях, но далеч не единствена. Щом малцина измежду нас се вслушват в откровенията на свещените писания и в проповедта на духовните Учители на човечеството, появата на оригинални и достъпни като прочит за малцина послания като фигурите в житните ниви е предизвикателство за разума на съвременния човек и за способността му да проникне в същността на явлението. Забележете все пак, че авторите на пиктограмите са обучили човек да ги разчита — и това е арх. МарианаВезнева. Сиреч те отварят портал, през който бихме могли да преминем, ако гласуваме доверие на техния посредник. Закодирането е необходимо, за да предпази свещения характер на посланията от профанизиране, предизвикано от тъмните страни на съвременната масова култура.

Хората боледуват все повече, а болестите според Вас: „… имат строго определено духовно-нравствено измерение, което трябва да бъде осъзнато, осмислено и овладяно. Единствено промяната в съзнанието на днешния човек и на поведението му към ближния и околния свят би могла да изцели масовите заболявания…“.Как съвременният практичен човек може да преведе това достатъчно абстрактно схващане за болестите в конкретни стъпки?

Въпросът Ви звучи доста сложно, но затова пък отговорът е пределно прост: нужно е само днешният човек да осъзнае, че за всички негови здравословни проблеми има духовни причини. Че той самият е станал причина за болестите и бедите си, използвайки своята свободна воля както му е угодно. И, следователно, ако пренасочи свободния си избор към любовта, доброто, толерантността, грижата за ближния и природата, тогава заболяванията ще го изоставят и той ще бъде напълно здрав – телесно и душевно.

Не мислите ли, че има нещо смущаващо в лесните отговори на сложни въпроси? Казаното от Вас горе означава човек да осъзнае, дори да преосмисли собствената си роля и наложителността от личностна трансформация, да предприеме коригиращи действия и т.н.? Не изглежда нито лесно, нито просто и само с „трябва, за да не...“ надали ще стане. Затова така настоятелно питам в какви конкретни действия се изразява „промяната в съзнанието“?

Смущаващо би било на сложните въпроси да има сложни отговори, които като правило са неразбираеми. Известно е, че от простотата до гениалността има само една крачка; затова и е толкова важно да отговаряме просто на сложните въпроси.

Личностната трансформация не става по поръчка, нито по нечия заповед. В основата ѝ е заложен следният алгоритъм: осъзнаване на необходимостта от промяна — въз основа на това осъзнаване се поражда импулс — импулсът се превръща в систематична работа върху себе си. Така постепенно се (само)изгражда новият човек.

Различните тълкуватели разчитат по различен начин посланията.Кой подход или методология заслужават доверие и как да сме сигурни, че субективизмът не затъмнява същността на посланието?

Субективизъм е имало и ще има, тъй като всички ние сме индивидуалности със свой собствен почерк и по различен начин възприемаме и предаваме посланията от невидимата действителност. Субективният елемент е неизбежен и той се определя от характера, духовно-нравственото състояние и емоционалната овладяност на посредника. Далеч по-съществен е обективният момент, който бива обусловен от еволюционното равнище и конкретната задача, която изпълняват напредналите същества, контактуващи с нас. В нашия случай проблемът опира до съхраняването на планетата и човешкото присъствие на нея (а не на цивилизационния модел, който подлежи на тотална ревизия), което предопределя огромната отговорност, поета от нашите по-умни и далновидни космически събратя. Аз лично гласувах доверие на арх. Мариана Везнева, понеже я познавам повече от двадесет години и съм се убедил в нейните свръхсетивни способности, както и в това, че има важна мисия, свързана с разчитането и популяризирането на посланията от пиктограмите.

Благодаря за разговора, темата очевидно остава открита.

 

 

Още от Интервюта

Назип Хамитов, автор на триезичния сборник с афоризми „Тайната на мъжкото и женското...

Излизането на триезичния (на руски, български и английски) сборник с изцеляващи афоризми „Тайната на мъжкото и женското тайнство“ повдигна някои въпроси у почитателите на...

ОСТАНЕТЕ СИ ВКЪЩИ! С ЧИСТИ ПОМИСЛИ И ЧИСТИ РЪЦЕ

Обръщение от Марияна Златарева, управител и собственик на ИК КИБЕА

Здравейте, по читатели на писаното слово!

Сякаш древното проклятие да живееш в интересни времена потропа на вратата ни. Малцина са онези,...

Електронен бюлетин на издателството КИБЕА