Откъси от книгата „Да правим чудеса“

Откъси от книгата „Да правим чудеса“

(Из „Болестта на мисълта“)

Години наред медиците са смятали, че тялото и умът на човека съществуват независимо и не си взаимодействат. Преди време беше истинска ерес някой лекар дори да допусне, че случващото се в ума може действително да повлияе на тялото. Днес вече знаем със сигурност, че тялото и умът са неразделно свързани и не съществува мисъл, която да не предизвиква реални събития в материалния свят. Всяка мисъл, генерирана в съзнанието, се трансформира от мозъка в биохимични вещества и по този начин предопределя физически състояния като здраве или болест, щастие или нещастие, успех или провал. Мислите и действията ни провокират реални химически, топлинни, електрически и други събития в организма, като например ускоряване на пулса, повишаване на кръвното налягане, отделяне на кортизон, адреналин, ендорфини и други, които в резултат видоизменят средата и физическите ни характеристики.

Мозъкът е най-голямата жлеза в човешкия организъм, която непрекъснато отделя субстанции – вестоносците, благодарение на чийто труд посланията на ума достигат до всяка част на тялото и комуникират с всяка негова клетка. Мислите, думите и действията ви са градивният материал на вашия дух. Казваме, че положителните мисли са животворно лекарство, защото стимулират отделянето на полезни биохимикали като ендорфините например, които ни зареждат с енергия и оптимизъм и ни правят по-щастливи и здрави. Отрицателните мисли, от друга страна, освобождават в кръвта мощни по своето влияние субстанции като адреналин, норадреналин, над 40 вида кортизон и други, които са в състояние да разрушат баланса и вътрешните ни системи така, както чукът разбива крехко стъкло, и буквално да ни разболеят. Прекомерното насищане на кръвта със субстанции, стимулирани от негативните мисли, увеличава риска от рак, инфаркт и появата на безброй други здравословни проблеми. Наред с физиологичните последствия, отрицателното мислене и песимизмът блокират чувството на радост и удовлетворение от живота и намаляват шансовете за успех. Негативните мисли са заразни вредители, които разболяват и унищожават духа. Невъобразимото количество пациенти, тълпящи се пред лекарските кабинети в цял свят, се дължи на първо място на епидемично разпространяващата се болест на мисълта и едва след това на болести, причинени от вируси и бактерии.

Болестта на мисълта е ужасен бич за човечеството, защото атакува най-силното ни предимство и най-ценното ни оръжие – нашия дух. Десетки милиони хора са пристрастени към негативното мислене, също като бизнесмена и актрисата, които споменах по-рано. В такова състояние ние имаме очи само за отрицателното, ушите ни чуват само печалното, а ръцете ни прегръщат само тъгата. С всяка негативна мисъл, която допускаме в ума си, и с всяка порция нещастие, която поднасяме на душата си, ние забиваме поредната отровна стрела във фината материя на своя дух, който започва да гасне, а угасне ли духът, тялото губи източника си на енергия и здраве.

***

(Техниката с ключа от гл. „Книгата на Вашия дух“)

Препоръчвам ви да отделяте по малко време всеки ден, за да изпълнявате предписанието за силен дух, влагайки цялата си енергия и желание. Ето как става това: намерете няколко свободни минути, за да останете сами в тихо помещение. Помолете другите да не ви безпокоят и изключете телефона си. Седнете на удобен стол и затворете очи. Сега си представете ключ. Златен ключ – масивен и блестящ – който просто виси във въздуха. Ключът не е на определено място, той просто е там, в ума ви. Този ключ е вашият дух. Това е ключът, който ще отключи всички врати в живота ви. Разгледайте го добре. Златният ключ на духа ви е солиден, пасва на всяка врата и ключалка, и въпреки че е безкрайно голям, също като духа ви, може да се побере в дланта ви. Ето, представете си как златният ключ лежи в ръката ви – той е там във всеки един момент и чака да го използвате. Докато сте съсредоточени върху ключа в дланта си, произнесете на висок глас думите на утвърждението за здрав и силен дух:

Днес поставям вълнуващо начало на пътешествието си към здравето, щастието и успеха. С помощта на Бога мога да бъда енергичният, преуспял и удовлетворен от живота човек, какъвто знам, че заслужавам да бъда.

Това предписание за подсилване на духа ще ви помогне да възстановите силата и възможностите си. Визуализирайте златния ключ в ръката си по няколко пъти на ден. Прилагайте предписанието отново и отново. Винаги, когато намерите няколко свободни минути, си представяйте златния ключ и произнасяйте думите на утвърждението силно, с ентусиазъм и вяра. Трябва да почувствате ключа в ръката си – свийте пръсти около него, стиснете го, усетете допира му. Той е ваш. Можете да го използвате толкова често, колкото пожелаете.

Най-добре е отначало да изпълнявате предписанията за визуализации и утвърждения насаме, на тихо и уединено място, а след като свикнете, ще можете да правите това навсякъде и по всяко време. Аз използвам дори времето, докато шофирам или паркирам колата си. Всеки свободен момент е подходящ, докато сте на работа, обядвате или сте си у дома.

Поддържайте мисълта за златния ключ през целия ден и повтаряйте утвърждението за здрав дух отново и отново, наум или на висок глас. По този начин ще започнете да създавате условия и да привличате обстоятелства в живота си, които ще допринесат за успеха ви във всяка сфера. Правете това вечер, когато лягате и сутрин, когато се събуждате; докато шофирате; докато сте в офиса, кабинета или дома си. Представяйте си, че вече сте щастливият, здрав и преуспял човек, който винаги сте искали да бъдете и който заслужавате да бъдете. Почувствайте се обхванати от чувство на радост и триумф.

***

(Трите основни убеждения и техниката със сребърния бокал от гл. „Чашата Ви прелива“)

Трите основни убеждения

Принципът на вярата, която подхранва духа, се ръководи от следните основни три убеждения:

  1. Духът е същността на живота.
  2. Аз съм изпълнен с дух!
  3. Заслужавам всичките хубави неща, които ми се случват – и дори повече!

Дебора носеше тези убеждения в душата си, без да ги изказва на глас. Вероятно не би вписала нито едно от тях в списъка си, ако трябваше да състави такъв, но те бяха в нея, бяха изписани със златни букви в Книгата на нейния дух.

Когато сме изпълнени с вяра, трите основни убеждения обикновено са неделима част от ценностната ни система. Това е естествена зависимост. Ако чувствате, че ви липсва силна вяра, запишете тези три основни убеждения в нашия списък с големи букви. С добавянето на други убеждения може и да поизбледнеят. Но винаги ще останат там. Те са стабилната основа, върху която са изградени нашата вяра и нашият дух.

***

Седнете в тиха стая, на удобен стол. Помолете всички да не ви безпокоят и изключете телефона си. Затворете очи. Представете си красив сребърен бокал, поставен върху блестяща черна маса. Изумително красив бокал. Разгледайте го отблизо – с големи и блестящи букви върху него са гравирани думите „Чашата ми прелива“, а под тях стои името ви. Погледнете ръба на бокала – вижте как течността плавно прелива над него като водопад. Каква е течността в бокала ви зависи от вас и представите ви за безкрайна радост. Течността не извира отникъде; тя просто е там и непрекъснато прелива. Сега надникнете в бокала – той е огромен, бездънен и препълнен с възможности, сила, енергия, здраве, щастие и вдъхновение. По водите на това прекрасно море от блага се носи златен ключ. Този ключ е вашият дух, който ще отвори пред вас всички врати в живота ви. Вземете бокала с едната си ръка и започнете да изливате течността от него върху другата. Наблюдавайте вълните от здраве и щастие, които преливат над ръба и продължавайте да правите това, докато от бокала не изпадне златният ключ. Когато той докосне дланта ви, стиснете го силно и почувствайте, че вече няма нищо невъзможно за вас. Наблюдавайте как чашата на живота ви прелива. Почувствайте потенциала в себе си. Повярвайте в него. Насочете внимание към допира на златния ключ в ръката ви – той е там, вашият дух. Той е истински и потенциалът му ви принадлежи. Докато се наслаждавате на този образ, кажете наум или на висок глас:

Чашата на живота ми прелива от безкрайни възможности, сила, радост, вдъхновение, ентусиазъм, енергия и вяра. Държа в ръката си златния ключ към успеха, благоденствието и здравето. Всичко онова, за което мечтая и което заслужавам, е пред мен и ме очаква.

Вижте в ума си и почувствайте в сърцето си, че чашата ви прелива. Повярвайте в това и тя наистина ще прелее! Визуализирайте преливащия сребърен бокал на живота си по няколко пъти дневно, колкото е възможно по-често, и повтаряйте утвърждението с ентусиазъм и убеждение. Почувствайте ключа в ръката си. Стиснете пръсти, усетете допира му. Той е там и ще бъде там завинаги. Ваш е, използвайте го!

Сребърният бокал на живота ви

Видяхте образа му в ума си; почувствахте го, повярвахте в него. А защо да не го превърнете в реалност? Излезте и си купете сребърна чаша – висока, елегантна, красива, блестяща. Поръчайте върху нея с големи букви да гравират думите „Чашата ми винаги прелива от възможности“, а под тях да изпишат името ви. Всяка сутрин вземайте тази чаша в ръка и наливайте в нея вода или друга течност. Гледайте към нея и не забравяйте нито за миг, че това е чашата на живота ви. Пълнете я бавно. Напълнете я до ръба и я оставете да прелее, като в това време повторите утвърждението:

Чашата на живота ми прелива от безкрайни възможности, сила, радост, вдъхновение, ентусиазъм, енергия и вяра. Държа в ръката си златния ключ към успеха, благоденствието и здравето. Всичко онова, за което мечтая и което заслужавам, е пред мен и ме очаква.

Оставете чашата да прелива толкова дълго, колкото можете. Превърнете това в символ на вярата си в собствения ви безграничен потенциал.

Допълнителна информация

Към книгата
Мнение за книгата

Още от Откъси от книги

Из „Медицината на здравето срещу медицината на болестите: Другият път“, автор: д-р...

Книгата на популярния московски лекар осветлява истинските причини за появата на остеохондроза, хипертония, атеросклероза, диабет и други хронични страдания, нелечими...

Из „Йога за развиване на свръхмозък“, автор: Мастър Чоа Кок Сюи

Ценно помагало с простичка, доказана във времето и валидирана от специалисти техника за избистряне на ума, разгръщане и повишаване на потенциала му. Дори да не се стремим...

Архив

Електронен бюлетин на издателството КИБЕА