Откъси от книги

Из „ГОЛЯМ МАЛЪК ЖИВОТ“

Автор: Дийн Кунц (откъс)

Аз правя бели, кучето отнася мъмренето

Златистите ретривъри имат великолепна гъста козина и се...

За Брака

из Пророкът , автор: Халил Джубран

ТОГАВА АЛ-МИТРА проговори пак и рече:

– Учителю, кажи ни и за Брака.

И той отвърна с думите:...

За Любовта

из Пророкът , автор: Халил Джубран

И РЕЧЕ МУ АЛ-МИТРА:

– Кажи ни за Любовта.

А той повдигна глава, огледа множеството и велика тишина...

За Децата

из Пророкът , автор: Халил Джубран

А ЕДНА ЖЕНА с детенце на ръце продума:

– Кажи ни нещо за Децата.

А той ѝ рече:

– Вашите чада...

42 дълбоки мисли, включая етиката

из книгата 42 дълбоки мисли за живота, вселената и всичко останало (откъс)

Не противоречи на здравия разум да избера унищожението на целия...

Упражнение на тигъра

из „Цялостна система за самолечение“ , автор: д-р Стивън Томас Чан

Докато драконът символизира императора, тигърът представлява генерала, военачалника с амбиция, знания...

Защо гладът лекува. Какво ни казва науката за скритите механизми на гладолечението?

из „Дълголетието“ , автор: Лидия Ковачева

Защо се разболяват хората? Защо хроничните заболявания създадоха ада на болниците? Вековната мечта на човека е осъществена –...

Как ни възпира страхът

из книгата Петте неща, които не можем да променим , автор: Дейвид Ричо

Защитите на нашия ум не действат срещу този противник. Страхът ни предизвиква да...