Попитахме д-р Росен Икономов за книгата „Преодоляване на МС“

Попитахме д-р Росен Икономов за книгата „Преодоляване на МС“

 

Д-р Росен Икономов, дм, началник на Отделение по неврология на УМБАЛ Софиямед

След като завършва медицина в София, работи последователно като главен асистент в Неврологична клиника на Медицинския институт на МВР, а от 2012 г. е началник на Отделение по неврология на УМБАЛ Софиямед. Има специалност „нервни болести“ и образователна степен „доктор по медицина“. Специализира в областта на неврологията и отоневрологията в Германия, Франция и Испания. Има над 90 публикации и научни съобщения у нас и в чужбина. Член е на редакционната колегия на сп. „Медицински преглед“, на Българското дружество по неврология, Българската асоциация по невросонология и мозъчна хемодинамика, на Европейската академия по отология и невроотология. Участва като изследовател и главен изследовател в 14 клинични проучвания за множествената склероза.

Интервюто

Съгласно официалната медицинска парадигма „МС е доживотно, прогресиращо заболяване, опосредено от имунната система“ и повечето лекари не вярват, че възстановяването от него е възможно. Проф. Джелинек обаче привежда убедителни данни от дългогодишна статистика (над 700 цитирани в книгата научни публикации и проучвания), в т.ч. проследяване на пациенти, прилагащи 7-стъпковата му програма от 15 години, за да докаже, че връщането на човек с МС към нормален живот в добро здраве е реално постижима цел. Възможно ли е според Вас възстановяването от множествена склероза?

Множествената склероза наистина е доживотно автоимунно заболяване, което може да прогресира и да доведе  до преждевременна инвалидизация и смърт. Съвременната медицина обаче постигна голям напредък в лечението на това заболяване, особено при профилактирането на нови пристъпи. При т.нар. „модифицираща заболяването терапия“ болните приемат медикаменти, които значително намаляват вероятността от пристъпи и им позволяват да водят нормален живот. Ако това лечение се комбинира с други лечебни методи като подходящ начин на живот, определен диетичен режим и дозирана физическа активност, шансовете за дългогодишен нормален живот нарастват значително.

Първата мярка в 7-стъпковата програма е спазването на диета. От десетилетия са известни поразителните резултати от 34-годишното проучване на д-р Суонк за ефекта от драстичното намаляване на наситените мазнини в диетата върху общото състояние на хора с МС. Уводна статия в сп. Nutrition от 2003 г. завършва с въпроса: „Щом резултатите са така впечатляващи, защо останалите лекари, невролози и клиники не са възприели този метод на лечение?“ Защо наистина?

Трябва да се отбележи, че преценката на даден лечебен и профилактичен метод при МС е трудна задача. Причина за това е различното протичане на заболяването при болните. Докато един болен може да няма пристъпи с години без лечение, при друг въпреки лечението пристъпите може да са чести и бързо да се стигне до инвалидизация. Това изисква дългосрочни клинични изпитвания при голям брой пациенти и задълбочена преценка на доказателствения материал. Диетолечението е стар и изпитан метод на допълнително лечение при болните с МС, но и досега липсват проучвания с достатъчно висока доказателствена стойност. Това може би е причината лекарите-невролози да не обръщат достатъчно внимание на този метод. Въпреки това той има своето място в комплексното лечение на заболяването.

Проф. Джелинек определя проекта си като „Възстановителна, конвенционална, почиваща върху доказателства превантивна програма за преодоляване на МС“. Как бихте я оценили от гледна точка на надеждност, научност, приложимост? Кои са силните й страни и има ли нещо, което не приемате?

Седемстъпковата програма на проф. Джелинек е комплексен метод за лечение на МС, който включва както постиженията на съвременната традиционна  медицина, така и допълнителни методи като промяна начина на живот, диетичен режим, физическа активност, психологически методи. Както при всяко едно заболяване комплексното лечение е с изключителна важност за хода на болестта и това прави програмата на проф. Джелинек достатъчно надеждна и приложима. Авторът с голяма прецизност и обективност е разгледал предимствата и недостатъците на всеки лечебен метод, като е подкрепил твърденията си с голям брой цитати от призната научна литература.

Промени ли трудът на проф. Джелинек нещо в нагласата и познанията ви за МС? Смятате ли, че книги като „Преодоляване на множествената склероза“ могат да допринесат за пробив в лечението на това автоимунно заболяване?

Не мога да кажа, че книгата на проф. Джелинек е променила значително нагласата ми към това заболяване. В нея все пак са разгледани отдавна познати лечебни методи, които за мен като лекар с дългогодишен опит с МС са добре познати. Силата на тази книга е в комплексния подход към причините, същността, развитието и лечението на това заболяване, както и в научния подход и доказателствената стойност на представените данни. За пробив надали може да се говори, но няма съмнение, че тя може да допринесе за нов подход към тази болест,  особено от страна на болните.

След дългогодишни наблюдения авторът отбелязва, че тъкмо лекарите с МС се придържат най-стриктно към Възстановителната програма и постигат най-добри резултати. Възможно ли е лекари и пациенти да обединят усилията си и да направят това, което прави Фондацията на д-р Джелинек, например да се организират ретрити за страдащи от МС, които биха дали мощен тласък за промяна на начина на живот?

Както при всички „нелечими“ и лечими заболявания обединяването на усилията на лекари и пациенти е изключително важно за правилното и ефикасно лечение. Това важи особено за заболявания като МС, където обединените усилия могат да доведат до значителен успех при лечението и болните дълги години да се радват на нормален живот.

Бихте ли препоръчали книгата на свои приятели в едно изречение? Приемате ли например следното: „7-стъпковата програма за преодоляване на МС е доказана на практика успешна формула, съчетаваща различни методи на лечение, в т.ч. конвенционална медицина, които поставят във фокуса пациента и личната му ангажираност с процеса на лечение?“

Категорично препоръчвам книгата на моите пациенти с МС. Тя може да бъде полезна и на всички лекари-невролози, както и на много общопрактикуващи лекари. Приемам напълно горното твърдение, като още веднъж подчертавам, че основното предимство на книгата и представената в нея програма е комплексността и научният подход, съчетаващи постиженията на конвенционалната медицина с останалите лечебни методи.

Допълнителна информация

Към книгата
Към интервюто с Калина Радичева
Към интервюто с Биляна Савова
Към интервюто с акад. Иван Миланов
Към интервюто с Андрей Аврамов

Още за книгата
Видеообръщение на проф. Джелинек

Още от Интервюта

Назип Хамитов, автор на триезичния сборник с афоризми „Тайната на мъжкото и женското...

Излизането на триезичния (на руски, български и английски) сборник с изцеляващи афоризми „Тайната на мъжкото и женското тайнство“ повдигна някои въпроси у почитателите на...

ОСТАНЕТЕ СИ ВКЪЩИ! С ЧИСТИ ПОМИСЛИ И ЧИСТИ РЪЦЕ

Обръщение от Марияна Златарева, управител и собственик на ИК КИБЕА

Здравейте, по читатели на писаното слово!

Сякаш древното проклятие да живееш в интересни времена потропа на вратата ни. Малцина са онези,...

Архив

Електронен бюлетин на издателството КИБЕА