Попитахме Андрей Аврамов за книгата „Преодоляване на МС“

Попитахме Андрей Аврамов за книгата „Преодоляване на МС“

Андрей Аврамов e завършил магистратура по молекулярна биология в СУ, през последните десет години работи в областта на информационните технологии като специалист по осигуряване на качеството (тестване на софтуер) и програмист. Диагностициран с пристъпно-ремитентна МС преди шестнайсет години. През първите дванайсет години е лекуван с интерферони, копаксон, митоксанртон и е опитвал множество други алтернативни терапии с незадоволителен ефект. Настояща степен на инвалидизация – 6.5 EDSS. Прилага части от Програмата за възстановяване на проф. Джелинек от две години и половина и е твърдо решен да продължи.

ИНТЕРВЮТО

Съгласно официалната медицинска парадигма „МС е доживотно, прогресиращо заболяване, опосредено от имунната система“ и повечето лекари не вярват, че възстановяването от него е възможно. Проф. Джелинек обаче привежда убедителни данни от дългогодишна статистика (над 700 цитирани в книгата научни публикации и проучвания), в т.ч. проследяване на пациенти, прилагащи 7-стъпковата му програма от 15 години, за да докаже, че връщането на човек с МС към нормален живот в добро здраве е реално постижима цел. Възможно ли е според Вас възстановяването от множествена склероза?

Още преди да прочета книгата, знаех, че има подобни случаи. Алопатичната медицина ги отнася към т.нар. „доброкачествена МС” – форма на заболяването, при което то протича в лека форма и редките му проявления не оставят забележими следи. При мен МС вече е нанесла значителни поражения и ми е трудно да повярвам, че мога да се възстановя в пълна степен. Книгата на проф. Джелинек обаче ми даде надеждата, че е напълно възможно да овладея по-нататъшното развитие на болестта, а от там нататък – да разчитам на постепенно възстановяване. Именно с тази надежда преди две години и половина започнах да спазвам най-важните (според мен) части на програмата. Поглеждайки назад, смятам, че усилията ми не са били напразни и единственото, за което съжалявам, е, че не съм имал шанса да прочета книгата десет години по-рано. Ако това се беше случило, смятам, че днес убедено щях да твърдя: „Възстановяването е възможно!“.

Предполагам, че първата стъпка от Възстановителната програма на проф. Джелинек – за диетата при МС, е частта, която веднага сте започнали да прилагате. От десетилетия насам са известни поразителните резултати от 34-годишното проучване на д-р Суонк за ефекта от драстичното намаляване на наситените мазнини в диетата на хора с МС върху общото им състояние. Уводна статия в сп. Nutrition от 2003 г. завършва с въпроса: „Щом резултатите са така впечатляващи, защо останалите лекари, невролози и клиники не са възприели този метод на лечение?“. Защо наистина?

Част от възможните отговори на този въпрос са дадени в самата книга и лично за мен те са убедителни. Към тях бих добавил следното:

От дълги години се знае, че спазването на диета има способността да променя  хода на заболяването при хора с кардиологични проблеми например. Сигурен съм, че ако беше хапче, диетата щеше да бъде продаваема, щеше да има причина да бъде рекламирана и предписвана.

Преди появата на фармацевтиката обаче лекарите са разчитали единствено на природни средства, които, подобно на диетата на д-р Суонк, действат бавно. Но днешният човек няма търпението да чака. Той търси бързо решение под формата на хапче или инжекция, вместо да приеме необходимостта, че за собственото си добро трябва да се раздели с досегашните си хранителни навици.

Ако лекар започне да предписва „недоказани” диети, има голям шанс да бъде отритнат от колегите си. Освен това за самите пациенти не звучи никак авторитетно лекар да ги съветва как да се хранят – или поне очакванията им са за „вълшебното хапче“, което докторът ще им изпише.

Проф. Джелинек определя проекта си като „Възстановителна, конвенционална, почиваща върху доказателства превантивна програма за преодоляване на МС“. Как бихте я оценили от гледна точка на надеждност, научност, приложимост? Кои са силните й страни и има ли нещо, което не приемате?

Благодарение на интернет човек има достъп до информация в почти реално време. Това е безспорен плюс, но големият проблем е как да отсееш вярното и стойностното от лъжите и митовете. Смятам, че именно това е направил д-р Джелинек в книгата си. Под формата на енциклопедия от типа „Помогни си сам”, той поднася един разбираем за пациентите и убедителен за лекарите материал. Смятам, че благодарение на стотиците цитирани научни публикации ползата от прилагането на повечето от стъпките във възстановителната програма е очевидна и доказана. Всеки е в правото си да избира дали да повярва или не. Аз самият дванайсет години се лекувах с фармацевтични медикаменти и съвсем не смятам, че ми помогнаха. Въпреки че една от стъпките в книгата на д-р Джелинек включва именно тях, данните от проучването му върху качеството на живот сред повече от 2200 хора с МС, които спазват програмата му, показват, че ефектът от медикаментите е незначителен, а в някои случаи – дори негативен. За мен останалите стъпки от програмата са с несъмнен резултат и се старая да ги следвам, с изключение на медитацията, която в забързаното ни ежедневие се оказва предизвикателство не само за мен, а и за голяма част от останалите хора.

Промени ли трудът на проф. Джелинек нещо в нагласата и познанията ви за МС? Смятате ли, че книги като „Преодоляване на множествената склероза“ могат да допринесат за пробив в лечението на това автоимунно заболяване?

Авторът не претендира, че е новатор – поне  що се отнася до представянето на информация по проблемите на МС, дори напротив. Със сигурност обаче всеки ще открие – повече или по-малко, нещо смислено и полезно, което не е знаел. Количеството на данните е плод на стотици човекогодини научни експерименти и медицински проучвания. Аз съм дълбоко впечатлен от способността на автора да анализира привидно несвързани данни, засягащи един и същи аспект на МС, и да ги използва като силни аргументи в подкрепа на стъпките от Възстановителната програма. Повечето от тях са насочени към промяната в начина на живот на хората с МС. Именно надеждата за контрол над болестта преобърна отношението ми към заболяването: от пасивен пациент, доверяващ се на лекарския авторитет, се превърнах в човек, който търси допълнителна информация, анализира плюсовете и минусите на даден подход и взема осъзнато решение за съдбата си.

След дългогодишни наблюдения авторът отбелязва, че тъкмо лекарите с МС се придържат най-стриктно към Възстановителната програма и постигат най-добри резултати. Възможно ли е лекари и пациенти да обединят усилията си и да направят това, което прави Фондацията на д-р Джелинек, например да се организират ретрити за страдащи от МС, които биха дали мощен тласък за промяна на начина на живот?

Много ми се иска да вярвам, че това ще започне да се случва и в България. Честно казано, не съм оптимист, но се опитвам да правя нещо в тази посока. Може би е твърде рано да го споделя, но преди няколко седмици успях да се свържа с доброволческата организация на д-р Джелинек. Идеята е да се организира ритрийт или най-малкото еднодневна среща в България. Те са с доста опит, а и собствените ни скромни сили не могат да се мерят с потенциала на авторитети от ранга на професора.

Споменахте, че не сте настроен оптимистично за възможното сътрудничество лекар – пациент. Защо?

Защото смятам, че за да поеме лекар по този път, трябва да бъде финансово осигурен, алтруист и/или да се сблъска с МС в първо лице, т.е. по начина , по който това се е случило на проф. Джелинек. В Австралия, Великобритания и САЩ „Преодоляване на множествената склероза“ е довела до възникването на общества от доброволци, организиращи срещи, на които се пропагандират ползите и се дават практически съвети относно прилагането на Програмата. Затова и ние се опитваме да поканим някои от тях в България.

Бихте ли препоръчали книгата на свои приятели с МС в едно изречение? Приемате ли например следното: „7-стъпковата програма за преодоляване на МС е доказана на практика успешна формула, съчетаваща различни методи на лечение, в т.ч. конвенционална медицина, които поставят във фокуса пациента и личната му ангажираност с процеса на лечение?“

Поради прогресиращия характер на заболяването времето, което ще измине до откриването на лекарство за МС, не тече във ваша полза. Изпълнението на Програмата не е гаранция за излекуване, но със сигурност ще подобрите шансовете си да дочакате този момент в добра форма!

Извън безспорните качества на книгата като съдържание бих искал да откроя още няколко нейни достойнства, които са от особено значение за хората с МС. На първо място, това са отличният превод и редакция, които предават точно високоспециализираната информацията по разбираем за българския читател начин. Признание заслужава също изчистеният графичен дизайн, който подчертава основните акценти в отделните глави. И не на последно място – благодарност за едрия шрифт,  който изключително улеснява хората с МС, страдащи често от проблеми със зрението вследствие на заболяването.

Допълнителна информация

Към книгата
Към интервюто с акад. Иван Миланов
Към интервюто с Биляна Савова
Към интервюто с д-р Росен Икономов
Към интервюто с Калина Радичева

Още за книгата
Видеообръщение на проф. Джелинек

Още от Интервюта

Назип Хамитов, автор на триезичния сборник с афоризми „Тайната на мъжкото и женското...

Излизането на триезичния (на руски, български и английски) сборник с изцеляващи афоризми „Тайната на мъжкото и женското тайнство“ повдигна някои въпроси у почитателите на...

ОСТАНЕТЕ СИ ВКЪЩИ! С ЧИСТИ ПОМИСЛИ И ЧИСТИ РЪЦЕ

Обръщение от Марияна Златарева, управител и собственик на ИК КИБЕА

Здравейте, по читатели на писаното слово!

Сякаш древното проклятие да живееш в интересни времена потропа на вратата ни. Малцина са онези,...

Електронен бюлетин на издателството КИБЕА