Светът е голям и лечение дебне отвсякъде. Енциклопедия - наръчник за преодоляване на МС и за здрав живот без МС

Светът е голям и лечение дебне отвсякъде. Енциклопедия - наръчник за преодоляване на МС и за здрав живот без МС

Наскоро излезе енциклопедичното издание – наръчник „Преодоляване на множествената склероза“ на проф. Джордж Джелинек. Темата за това автоимунно заболяване е сериозна и социалнозначима, затова и за книгата, и за диагнозата МС решихме да попитаме когото трябва. Зададохме шест еднакви въпроса на петима души с (раз)личен опит, квалификация и познания за МС: двама лекари – капацитети в областта, двама души с МС (Могат Сами и знаят как*), един Много Специален терапевт, който знае как да помага. Последният ни въпрос към тях носи идеята за общи действия, за сътрудничество между лекари, пациентски и други неформални организации в името на общата кауза за преодоляване на множествената склероза. Сериозна идея с голям обхват – няма да стане лесно. Но големите работи започвали с една малка крачка, тя пък с една стъпка.

Представяме ви 7-стъпковата възстановителна програма на проф. д-р Джордж Джелинек, книгата за нея и мнението на петима компетентни души.

За книгата: „Преодоляване на МС“ е от типа К2: Книга-кауза. Покрива всички критерии на този профил: лична история с потрес, прерастващ в мотивация да се намери изход, често с полза за много хора. Потребни са още личностни качества, за да се преобразува страданието в злато; професионална компетентност (експертиза) - в случая на учен-медик, университетски преподавател, редактор на медицинско списание, чиято е личната история с големия магнитут. Отправна точка за „пътешествието МС“ (цитат) на автора е бедата - тук множествена склероза, която отнема майка му и поразява самия него. Не избягва ступора на депресията в началото, но не избира пътя на жертвата. Мисля дори, този вариант изобщо му убягва.  След като го диагностицират, професорът-преподавател-редактор безотлагателно преформулира автоимунното заболяване като предизвикателство, което му помага да намери призванието и пътя си. С което става ясно защо МС е пътешествие.

Ползите, които професор Джелинек залага в „Преодоляване на множествената склероза“, са, на първо място, за хората с диагноза МС. На първо място прим, за всички, които се стремят към здравословен контрол над живота си, над качеството и количеството му (доколкото зависи от нас). Препоръчвам на първите да разлистят внимателно тази дебела, с едър шрифт и солиден офсет – като за енциклопедия, книга и да проучат всичките седем стъпки на Възстановителната програма.

Препоръчвам на вторите да разлистят внимателно тази дебела, с едър шрифт и солиден офсет – като за енциклопедия, книга и да се поинтересуват от шестте стъпки на Възстановителната програма (без номер 5, която е специфична за лечението на МС).

Чете се лесно. Обещавам, че няма да се потиснете, напрегнете или каквито там опасения будят стряскащи диагнози като МС, при това изведени с дебели букви в заглавието. Възможно обяснение: професор Джелинек виртуозно балансира на хлъзгавия ръб между научните доказателства, познание и компетентност и популярното им представяне като за читател, незавършил медицина. Същата печеливша комбинация ще оцени по достойнство и читателят, завършил медицина, понечи ли да подходи обективно.

Други книги от типа К-2, излезли през последните години: „А дали не е В12?“, „GAPS. Синдром на храносмилателната система и психиката“. Съвсем наскоро на пазара се появи и „Човекът е своето плацебо“. Ако се стряскате от болести, които звучат като присъда, а личните истории за тях ви зареждат, прочетете с терапевтична цел „Умирайки, да бъда себе си“.

И, разбира се, появи ли се темата за страданието като познание, веднага се сещаме за класиката „Болестта като път“.

*МС – Мога сам. Зная как е слоган на семинар, организиран от фондация „МС – Мога Сам“

Допълнителна информация

Към интервюто с Андрей Аврамов
Към интервюто с акад. Иван Миланов
Към интервюто с Биляна Савова
Към интервюто с д-р Росен Икономов
Към интервюто с Калина Радичева
Видеообръщение на проф. Джелинек

Още от Мнения за книги

Ръководство за 12-седмичен курс по творческо писане

Плюс психотерапия за творци, които търсят начин да изживеят призванието си

Много питахте за тази книга, ето я пак. В чест на 30-то ѝ юбилейно издание ви предлагаме отново близка среща с творческото ви начало, при това насаме, в защитена среда....

Предговор: „За архитектурата“ на Витрувий

Елена Йонкова, преводач на текста от латински

Единственото произведение за теорията на античната архитектура и по-специално за архитектурата и строителната техника на Древен Рим, достигнало до наши дни, е прочутият трактат...

Витрувий и неговата вселена

Проф. д-р арх. Георгий Станишев за класическия труд на Витрувий „За архитектурата“

Никога не чета книгите, които трябва да тълкувам... За да не се повлияя...

Оскар Уайлд

Текстовете, написани върху книгата на Витрувий, многократно...

Архив

Електронен бюлетин на издателството КИБЕА