Откъси от книги

Великото дело на живота ти

Откъси от книгата

Но засега ето един експеримент. За момент спрете да че­тете и си задайте следните въпроси: пълноценно ли живея точно сега? Проявявам ли всичко, което мога да проява? Черпя ли от безмерната съкровищница, която знам, че нося в себе си? Съкровищницата на гения? Осъществявам ли мисията си...

Хюман дизайн: карта и типове

Какво разкрива Вашата карта

Вашата карта разкрива специфичното ви генетично устройство: утвърждава кои сте в действителност, как да бъдете себе си и как да развиете способност за успешна навигация в постоянно изменящия се свят.

Набавя инструментите, които са ви необходими, за да живеете осъзнато...

Pages